Stora Enso panostaa lisää pakkauksiin

11.11.2020 13:11Uutiset » Pakkaukset
Stora Enson suunnittelema pellettilaatikko palkittiin ScanStar-kilpailussa. Kuva: Stora Enso.

Stora Enso on päivittänyt strategiaansa ja tiettyjä taloudellisia tavoitteitaan. Konsernin kolme kasvun painopistealuetta ovat jatkossa pakkausmateriaalit ja pakkausratkaisut, puurakentaminen ja biomateriaalit. Investoinnit keskittyvät näihin kasvualueisiin.

Pakkausalan yksiköitä konsernissa ovat Packaging Materials ja Packaging Solutions. Niistä ohjaavat uuden strategian mukaan muovittomien ja ympäristöystävällisten, kiertotalouden näkökulmasta suunniteltujen pakkausten suuri kysyntä. Stora Enso on niissä tiedotteen mukaan markkinajohtaja ja näkee houkuttelevia investointimahdollisuuksia.

Toinen painopistealue on Wood Products -divisioonaan kuuluva Building Solutions, jota ohjaavat puurakennusten kasvavat markkinat. Stora Enso tarjoaa vaihtoehtoja fossiilipohjaisille rakennusmateriaaleille ja on johtava globaali toimittaja.

Biomaterials -divisioonassa konsernin innovaatio-ohjelma keskittyy ligniiniin, ja innovaatiot kohdistuvat vahvaan kasvuun uusissa sovelluksissa ja uusilla markkinoilla.

Paper-divisioona ei ole painopistealue, ja jatkaa toimintaansa kassavirran maksimoimiseksi supistuvilla markkinoilla.

Stora Enso ennustaa ensi vuoden investointiensa olevan noin 675–725 miljoonaa euroa. Konserni investoi valikoivasti edellä mainittuihin kasvun painopistealueisiin.

– Tiivistetysti, keskitymme johtaviin asemiin ja kasvun kiihdyttämiseen Packaging Materials- ja Packaging Solutions -divisioonissa sekä Building Solutionsissa ja Biomaterialsin innovaatioissa. Innovaatiohankkeemme tulevat keskittymään uusiin, vastuullisiin pakkausmateriaaleihin ja barrier-päällysteisiin sekä ligniinin tarjoamiin mahdollisuuksiin biokemiassa. Metsämme, perinteiset puutuotteemme ja markkinasellu muodostavat perustan konsernimme arvonluonnille, konsernin toimitusjohtaja Annica Bresky toteaa.

Ruotsiin suunnitellaan suurta investointia

Stora Enso kertoo myös päättäneensä aloittaa kannattavuusselvityksen ja ympäristölupaprosessin sellun ja kartongin tuotannon kehittämisestä ja kasvattamisesta Skoghallin tehtaallaan Ruotsissa. Investoinnin myötä jo nykyiselläänkin vahvasta tehtaasta tulisi integroitu, erittäin kustannuskilpailukykyinen ja ympäristöystävällinen pakkauskartonkien ja valkaistun havupuumarkkinasellun tuottaja.

Kannattavuusselvityksessä tutkitaan mahdollisuutta kasvattaa nykyistä integroidun sellun kapasiteettia 370 000 tonnista 780 000 tonniin vuodessa ja kartonkikapasiteetin lisäämistä 120 000 tonnilla.

Jos investoinnit päätetään kannattavuusselvityksen ja ympäristöluvan saamisen jälkeen toteuttaa, Stora Enso investoisi tuotannon uudistamiseen ja laajentamiseen noin 800–850 miljoonaa euroa. Kannattavuusselvityksen on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. Tuotanto käynnistyisi aikaisintaan vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Skoghallin tehtaan nykyinen pakkauskartongintuotannon vuosikapasiteetti on 885 000 tonnia.

Share: