Amcor ostoksilla

1.9.2009 16:25Uutiset » Toimiala

Pakkausalan suuryhtiö Amcor Flexibles on tarjoutunut ostamaan osia Alcan Packaging -yhtiöstä. Mahdollisessa yritysfuusiossa syntyisi yksi maailman johtavista pakkausalan yhtiöistä.

Amcor on tehnyt ostotarjouksen seuraavista liiketoiminnoista: Alcan Packaging Global Pharmaceuticals, Alcan Packaging Food Europe, Alcan Packaging Food Asia ja Alcan Packaging Global Tobacco.

Yhdistyvästä yhtiöstä tulee yksi maailman johtavista pakkausalan yhtiöstä, joka tarjoaa huomattavan monipuolista asiantuntemusta, tuotteita ja palveluita. Maailmanlaajuisella Amcor-konsernilla on 226 tehdasta 34 maassa sekä noin 21 000 työntekijää. Amcorin Alcan Packagingilta ostamat liiketoiminnot lisäävät liikevaihtoa noin 4,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja kaupassa siirtyy 28 maassa sijaitsevat 80 tehdasta, joissa työskentelee 14 000 työntekijää.

Ehdotettu yrityskauppa tukee myös Amcorin ilmoittamaa tavoitetta kasvattaa strategisesti tärkeitä joustopakkausten ja taivekartonkien liiketoiminta-alueita. Se vahvistaa yhtiön sitoutumista pakkausalaan.

– Uskomme, että tämä yrityskauppa tuo entistä enemmän lisäarvoa sekä Amcorin että Alcan Packagingin asiakkaille, sillä tuotevalikoima laajenee ja asiakaspalvelu tehostuu. Kiinteää omaisuuttakin tärkeämpää on se, että yhdistynyt yhtiö saa molempien organisaatioiden lahjakkaimmat ihmiset toteuttamaan näitä parannuksia, Amcorin pääjohtajan Ken MacKenzie kommentoi.

Kunto-ohjelman avulla kuntoon

Amcor on vahvassa taloudellisessa asemassa toteutettuaan neljä vuotta The Way Forward -kunto-ohjelmaa. Ohjelma suunniteltiin parantamaan ydinosaamista useilla alueilla sekä auttamaan keskitetymmän liiketoimintaportfolion luomisessa. Pääomakurin parantuminen ja kustannustenhallintatoimet ovat luoneet pohjan sille, että yhtiö on valmis hyödyntämään yritysoston suomat mahdollisuudet.

– Vaikka talouden ajat ovat globaalisti vaikeat, Amcor on vahvassa rahoitusasemassa, MacKenzie toteaa.

– Teimme vaikeita päätöksiä muutama vuosi sitten, kun päätimme laittaa yhtiön kuntoon keskittymisen ja kurin avulla. Nyt tämä yrityskauppa sopii kuin nakutettu strategisiin kasvusuunnitelmiimme. Voimme kasvattaa osakkeenomistajien arvoa laajentamalla liiketoimintaa sekä hyödyntämällä suurtuotannon etuja, joihin tällainen tilaisuus antaa mahdollisuuden.

– Liiketoiminnan kasvattaminen kestävällä pohjalla on aina ollut julkilausuttu tavoitteemme, ja tämän sopimuksen tekeminen on meille mieluista. Olemme päättäneet tulla johtavaksi yhtiöksi globaaleilla pakkausmarkkinoilla, MacKenzie sanoo.

Yrityskauppa vaatii vielä lainsäätäjien hyväksynnän sekä eurooppalaisten yritysneuvostojen kuulemisen. Yrityskaupan päättämisen odotetaan kestävän useita kuukausia. Siihen asti Amcor ja Alcan Packaging jatkavat toimintaansa kahtena itsenäisenä yrityksenä.

Linkki: www.amcor.com

Share: