Robotti tarvitsee kaverikseen hyvän myyjän

22.2.2019Kirjoittaja: Sami Pulkkinen

Tulostustalot satsaavat nyt vauhdilla automatisointiin. Kun asiakas tietää mitä haluaa, hän voi tehdä tilauksen verkossa ja seurata sen etenemistä reaaliajassa. Tilaus etenee järjestelmään, joka tarkistaa sen ja varaa ajat tuotannolle ja jälkikäsittelylle. Järjestelmään perehtynyt työntekijä valvoo prosessia ja on yhteydessä asiakkaaseen, mikäli tilauksessa ilmenee puutteita tai virheitä. Suurikin tulostustyö valmistuu vain muutamalla klikkauksella, mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Käytännössä tuotannon automatisointi edellyttää tulostustalolta osittain myös uudenlaista osaamista sekä investointeja softaan ja apulaitteisiin. Toisaalta automatisoinnin myötä prosessi nopeutuu ja valvonta helpotuu. Tarvittavat investoinnit maksavat itsensä ennen pitkää takaisin, vaikka alkuinvestointi saattaa tuntua suurelta. Asiakas hyötyy kiihtyvästä automatisaatiosta tilausprosessin helppouden, joustavuuden ja tuotantoprosessin läpinäkyvyyden kautta. Samalla myös virheiden määrä vähenee ja hinnat laskevat.

Ihan jokaiselle tulostusyritykselle automatisointi ei sovi. Esimerkiksi sellaiset yritykset, jotka ovat erikoistuneet erityistä suunnittelua ja kustomointia vaativiin tulostustöihin, eivät juurikaan hyödy automatisoinnista. Toisaalta suoraviivaisemman tuoteportaalin omaavat talot voivat automatisoida toimintansa jo nyt melko helposti.

Vaikka tulostusprosessi on mahdollista hoitaa pitkälti automaattisesti, myyntiä, asiakaskohtaamisia tai luovaa ongelmanratkaisua ei paraskaan digijärjestelmä pysty korvaamaan. Kehittyneinkin robotti tarvitsee aina kaverikseen hyvän myyjän, joka haluaa löytää ratkaisut asiakkaiden haasteisiin, on innostunut automatisoinnin mahdollisuuksista ja osaa kertoa niistä asiakkaille.

Luottamuksen rakentaminen ja pitkäaikaisen asiakassuhteen luominen onnistuvat yhä parhaiten kasvokkain. Ainakin itse haluan kohdata bisnestapaamisessa edelleen ihmisen, nyt ja vielä 2030-luvullakin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että automatisointia pitäisi jarruttaa. Nyt mennään isoilla harppauksilla kohti uutta, lähes kokonaan digitalisoituneen tulostuksen aikakautta!

Sami Pulkkinen

Kirjoittaja Sami Pulkkinen on PixMill Group Oy:n toimitusjohtaja. Sami vaikuttaa myös FESPA Finlandin hallituksessa.

Share: