Kuvantamisen avulla liikenneongelmien kimppuun

5.11.2012 11:26Uutiset » Tuotteet ja palvelut

Xerox_Traffic

Xeroxin tutkijat työskentelevät liikenneongelmien helpottamiseksi. Datan analysoinnin, valvonta- ja tunnistejärjestelmien sekä kuvien ja videoiden kautta pyritään luomaan uusia innovatiivisia liikennesovelluksia, jotka auttavat vähentämään ruuhkia, parantamaan liikenneturvallisuutta sekä helpottamaan parkkipaikkojen löytymistä.

“Eri alojen tutkijamme tarkkailevat ympäristöään silloilla ja teiden varsilla sekä paikoitusalueilla keräten tietoja ja seuraamalla autoilijoiden käyttäytymistä”, kertoo Sophie Vandebroek, Xerox chief technology officer and president of the Xerox Innovation Group.

“Hyödynnämme kuvantamisen sekä ihmisten käyttäytymistieteiden osaamistamme ja yhdistämme näitä tietoja analysoimalla reaaliaikaista dataa, kuten videoita liikenne- ja pysäköintikäyttäytymisestä parantaaksemme liikenneturvallisuutta, kuljettajien tyytyväisyyttä yksinkertaistamalla kuntainfrastruktuuria sekä tekemällä kaupungeista vihreämpiä vähentämällä liikennesaasteita”.

Huolimatta taloudellisesta epävarmuudesta sekä nousevista polttoainekustannuksista, yhä useammat autot tukkivat liikenneväylät ja parkkipaikat. Tuloksena syntyy ruuhkia, joilla on moninaisia seurauksia.

– Turhasta polttoainekulutuksesta sekä tuottavan ajan hukkaamisesta syntyy suuria kustannuksia. Texas Transportation Instituten 2011 tekemän tutkimuksen mukaan jokainen amerikkalainen hukkaa yli 750 dollaria vuodessa jonoissa kulutettuun polttoaineeseen.

– Ruuhkissa jonotettiin yli 4,8 miljardia tuntia, mikä tekee 34 tuntia jokaista matkustajaa kohti.

”Älykkäämpien ratkaisujen avulla valtiot ja liikenneyhtiöt ympäri maailman voivat tehostaa toimintaansa merkittävästi”, sanoo Cees de Wijs, Xerox group president for International Transportation and Government.

”Xeroxilla keskitämme innovaatiomme yksinkertaistamaan moderneja ja monimutkaisia liikennejärjestelyjä. Tavoitteenamme on parempi matkustusmukavuus, luotettavuus sekä säästöt niin yksittäisille matkustajille kuin valtioille ja liikenneyhtiöille.”

Ohessa muutamia innovaatioita matkustajien elämän helpottamiseksi:

– Kuvantamisteknologia, tietullit: erilaiset kaistajaot auttavat liikuttamaan entistä tehokkaammin suuremman määrän ihmisiä ilman kaistojen lisäämistä. Kaistat voidaan jakaa joukkoliikenne- ja yksityisautokaistoihin. Tämä vähentää päästöjä ja parantaa ilman laatua, mutta toteutus on ollut haasteellista, sillä kaistojen vahtiminen vaatinut poliisin fyysistä paikallaoloa. Xeroxin tiedemiehet ovat kehittäneet kuvantunnistamiseen perustuvan prototyypin, joka pystyy tunnistamaan auton matkustajien määrän. Tämä teknologia auttaa myös kaupungeissa, jotka ovat parantaneet liikennevirtoja lisäämällä yhden matkustajan autoille tullimaksun.

– Automatic License Plate recognition (ALPR): Monet tämän päivän tietullijärjestelmät nojaavat radiotaajuustunnistamiseen sekä automaattisen rekisteritunnuksen tunnistamiseen videokameran kautta. Liikenneasiantuntijat uskovat, että videoon perustuvalla teknologialla on mahdollisuus eliminoida tullikopit siellä, missä niitä on sekä muut ruuhkia aiheuttavat maksutavat. Videoteknologiasta kiinnostuneiden valtioiden täytyy kuitenkin ensin investoida teknologiaan ja kameroihin sekä odottaa vielä kuukausia järjestelmän testausta ja käyttöönottoa.

Xeroxin tutkijat ovat myös kehittämässä optisen hahmontunnistamisen järjestelmää, joka automaattisen rekisteritunnistamisen lisäksi on luotettava ja lainvaatimusten mukainen. Vaikka esimerkiksi tullikoppien poistuminen ei tule olemaan arkipäivää vielä vuosiin, voivat tulevaisuuteen katsovat kunnat ja valtiot hyödyntää ALPR-teknologiaa jo nyt. Tutkijat selvittävät, kuinka videokameroihin tallentunutta tietoa, kuten rekisteritietoja, voidaan hyödyntää muita turvallisuustarpeita silmälläpitäen. Tästä saattaa olla esimerkiksi apua viranomaisille, jotka voivat etsiä rikollisia tai epäilyttäviä autoja liikenteen videotiedostoja läpikäymällä.

– Älykkäät pysäköimispalvelut: Xeroxin etnografit ja tietokoneasiantuntijat auttavat parkkipaikkojen tehokkaammassa löytämisessä. Heidän näkemyksensä ja analytiikkansa auttavat parkkipaikkojen saatavuustiedoissa, joiden avulla voidaan parhaiten hyödyntää ympäri kaupunkia hajallaan olevat parkkipaikat. Uudet palvelut pystyvät tunnistamaan kaupoille varatut tai muut varatut parkkipaikat, lastauslaitureiden ja autotallien edessä olevat tyhjät, ei pysäköintiin tarkoitettavat paikat.

– Pysäköinnin hallintajärjestelmä: Xeroxin tutkijat ovat kehittäneet parkkipaikkojen hinnoittelujärjestelmän, joka mukauttaa pysäköinnin hinnoittelun kuljettajan tilavaatimuksien ja tilan saatavuuden kanssa. Edistynyttä tietojen analytiikkaa käyttämällä järjestelmä nostaa tai laskee parkkipaikkojen hintaa ruuhkien purkutarpeen tai päästöjen vähentämistarpeiden mukaan. Ruuhkat ja päästöt johtuvat parkkipaikkojen etsintään käytetystä ajosta. Pysäköintijärjestelmä on integroitu osaksi Xeroxin uutta Merge™ -pysäköinninhallintajärjestelmää, joka on kaupungin eri liikennetietoja kokoava portaali.

– Joukkoliikenne: Xeroxin tiedemiehet analysoivat olemassa olevia lipputietoja, jotta liikenneyhtiöillä olisi parempi ymmärrys siitä, kuinka matkustajat todellisuudessa käyttävät joukkoliikennettä. Näin heidän on myös helpompi vastata matkustajien tarpeisiin. Data voidaan yhdistää väestötieteellisiin tilastoihin, olemassa oleviin joukkoliikennevälineisiin ja sääennusteisiin, joiden avulla voidaan simuloida matkustajamääriä ja ennakoida niiden muutoksia infrastruktuuriin. Analyysit useista datakoonneista voidaan näyttää kaupungin suurilla näyttötauluilla.

Katso aiheesta myös video: http://www.youtube.com/watch?v=C7aXk6vqWWI

Katso yrityksen Xerox estradisivu
Share: