UPM ostaa Myllykosken

21.12.2010 10:51Uutiset » Toimiala

Paperirulla

UPM-Kymmene Oyj on tänään 21.12. päässyt sopimukseen Myllykoski Oyj:n ja Rhein Papier GmbH:n (“Myllykoski”) ostamisesta. Ostettujen liiketoimintojen yritysarvo on noin 900 miljoonaa euroa.

Myllykoski Oyj ja Rhein Papier GmbH muodostuvat seitsemästä painopaperitehtaasta Saksassa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Niiden yhteenlaskettu vuosittainen tuotantokapasiteetti on 2,8 miljoonaa tonnia. Lisäksi Myllykoski Oyj omistaa 0,8 % energiayhtiö Pohjolan Voima Oy:stä, arvoltaan noin 70 miljoonaa euroa. UPM-konsernin taseen varat kasvavat kaupan myötä noin 1,6 miljardia euroa.

Kaupan rahoittamiseksi UPM tekee suunnatun osakeannin, joka on määrältään 5 miljoonaa UPM:n osaketta ja nykyiseltä markkina-arvoltaan noin 60 miljoonaa euroa, sekä ottaa pitkäaikaisia pankkilainoja yhteensä noin 800 miljoonaa euroa.

Kauppa päätökseen toisella vuosineljänneksellä

Kaupan toteutuminen edellyttää tavanomaisten kaupan toteutumisehtojen täyttymistä mukaan lukien muun muassa kilpailuviranomaisten hyväksyntä. Myllykoski jatkaa itsenäistä toimintaansa kunnes sopimuksen mukainen kauppa toteutuu. Tavoitteena on saada kauppa päätökseen vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä.

Yhteenliittymästä odotetaan yli 100 miljoonan euron vuosittaisia synergiahyötyjä, jotka toteutuvat pääosin vuodesta 2012 alkaen. Synergiaetuja saavutetaan järkeistämällä tuotantoa, logistiikkaa ja ostoja sekä karsimalla päällekkäisiä toimintoja. Yhdistettävien liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja investoinneista aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan noin 100-150 miljoonaa euroa.

Kaupan arvioidaan parantavan UPM:n rahavirtaa välittömästi vuoden 2011 toisesta vuosipuoliskosta alkaen ja osakekohtaista tulosta vuonna 2012.

Kaupan toteutumisen jälkeen UPM:n velkaantumisasteen arvioidaan nousevan 8 prosenttiyksikköä. Syyskuun 2010 lopussa UPM:n velkaantumisaste oli 51 %. Yhtiö kirjaa kaupasta arviolta noin 300 miljoonan euron kertaluonteisen tuoton.

Voimien yhdistäminen on välttämätöntä

UPM:n toimitusjohtajan Jussi Pesosen mukaan UPM:n keskeinen tavoite on parantaa Paperiliiketoiminnan kustannustehokkuutta ja kannattavuutta Euroopassa. Pesonen korostaa painopaperiasiakkaiden haasteellista toimintaympäristöä.

– Sähköinen viestintä muodostaa painetulle medialle kasvavan haasteen, johon sen on kyettävä vastaamaan paitsi hyvällä sisällöllä myös erinomaisella kustannuskilpailukyvyllä. UPM:n uskoo graafisen teollisuuden mahdollisuuksiin ja tavoitteenamme on olla erittäin kilpailukykyinen toimija, joka pystyy vastaamaan asiakkaiden odotuksiin, sanoo Pesonen.

– Myllykoski on kiistattomasti yksi johtavista aikakauslehtipaperintoimittajista. Yhtiö on ennakkoluulottomasti ottanut käyttöön uusia liiketoimintakonsepteja ja teknologioita. Tunnemme tämän päivän myllykoskelaiset vahvoina, asiakaslähtöisesti ajattelevina osaajina. Tämä asenne ja osaaminen sopivat hyvin myös UPM:ään.

Painopaperiteollisuuden kannattavuus on ollut heikko jo lähes kymmenen vuotta. Kysynnän kasvu siirtyy Euroopan ulkopuolisille markkinoille ja toiminta Euroopassa on tehotonta.

– Voimien yhdistäminen ja tuotannon järkeistäminen Euroopassa on koko alan tulevaisuudelle välttämätöntä. Tämä tarkoittaa sekä kannattamattoman kapasiteetin sulkemista että investointeja kustannustehokkuuden kehittämiseen, sanoo Pesonen.

– Paperi on yksi ydinliiketoiminnoistamme, jossa pyrimme selkeään kustannusjohtajuuteen sekä kasvuun Kiinassa ja muilla kasvumarkkinoilla. Haluamme kuitenkin kehittää yhtiön eri liiketoimintoja tasapainoisesti. Euroopan paperiliiketoiminnan järjestelyjen seurauksena meille muodostuu entistä paremmat taloudelliset resurssit toteuttaa kasvusuunnitelmiamme myös muissa liiketoiminnoissa, sanoo Jussi Pesonen.

Lisätietoa Myllykoskesta

Myllykoski on perheomistuksessa oleva kansainvälinen paperiteollisuusyhtiö ja yksi maailman johtavista painopapereiden tuottajista. Yhtiö valmistaa päällystämättömiä ja päällystettyjä painopapereita sekä sanomalehtipaperia. Myllykosken ja Rhein Papierin yhteensä seitsemän paperitehtaan vuosittainen paperintuotantokapasiteetti on 2,8 miljoonaa tonnia. Tehtaat sijaitsevat Albruckissa, Ettringenissä, Hürthissä ja Plattlingissa (kaksi tehdasta) Saksassa, Anjalankoskella Suomessa sekä Madisonissa Yhdysvalloissa. Henkilöstöä Myllykosken palveluksessa on noin 2 600, joista noin 1 900 Saksassa.

Share: