Metsäyhtiöt vähentävät paperin tuotantoa

11.9.2019 07:48Uutiset » Toimiala
UPM aikoo sulkea yhden Rauman kolmesta paperikoneesta. Kuva: UPM.

UPM ja Stora Enso vähentävät edelleen paperin tuotantoaan Suomessa ja Euroopassa. UPM aikoo sulkea pysyvästi SC-paperikoneen Raumalla ja myydä Chapellen sanomalehtipaperitehtaan Grand-Couronnessa, Ranskassa. Stora Enso lomauttaa koko Anjalan paperitehtaan henkilöstön kolmeksi kuukaudeksi.

Suunnitelmien toteutuminen tarkoittaisi, että UPM:n SC-kapasiteetti pienentyisi 265 000 tonnilla ja sanomalehtipaperikapasiteetti 240 000 tonnilla. Nämä paperikoneet ovat tiedotteen mukaan tuotesegmenteissään kustannuskilpailukyvyltään UPM:n heikoimpia.

UPM Rauman PK2 on suunniteltu suljettavaksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat 10.9. Kahden jäljelle jäävän paperikoneen tuotanto jatkuu Raumalla normaalisti. Arvioitu henkilöstön vähennys on 179 henkilöä.

– Graafisten papereiden kysyntä Euroopassa on laskenut rakenteellisesti yli 10 vuotta. Tänä vuonna negatiivinen talouskehitys on korostanut laskua. Julkaistut suunnitelmat ovat näin ollen tarpeellisia jäljelle jääneiden päällystämättömien sanoma- ja aikakauslehtipaperituotteiden tuotannon kannattavuuden varmistamiseksi. Ne tukevat sitoutumistamme pysyä graafisen paperin tuotannossa tehokkaana ja luotettavana kumppanina asiakkaillemme myös pitkällä aikavälillä, sanoo UPM Communication Papersin liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur.

Myös Stora Enso perustelee henkilöstön lomautustarvetta markkinatilanteen heikentymisellä ja epävarmuudella paperin kysynnän kehittymisessä. Yt-neuvottelujen piiriin kuuluu paperitehtaan koko henkilöstö, yhteensä noin 300 henkeä. Henkilöstö lomautettaisiin enintään 90 päivän ajaksi.

Share: