Mediayhtiöt tulosvaroittavat ja lomauttavat

24.3.2020 14:53Uutiset » Toimiala
Sanomalehtien tuotantoa PunaMustan painossa. Kuva: UPM.

PunaMusta Media -konserni käynnistää yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstöään koskevista lomautuksista. Sanoma ja Keskisuomalainen-konserni ovat antaneet tulosvaroituksen ja myös Ilkka-Yhtymä arvioi koronavirusepidemian heikentävän yhtiön näkyviä.

PunaMusta Media Oyj:n mukaan toimenpiteiden taustalla on maailmanlaajuisen koronaviruksen aiheuttamat äkilliset heikennykset mediamarkkinoiden ja painoliiketoimintojen eri segmenttien kysyntään. Yt-neuvottelujen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin toimintaedellytysten säilyttäminen ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen.

Neuvottelujen piirissä on noin 650 henkilöä. Mahdolliset sopeuttamistoimenpiteet on suunniteltu toteutettavaksi enintään 90 päivän lomautuksilla työntekijää kohden. Lisäksi neuvotteluissa tarkastellaan mahdollisuutta hakea ratkaisuja muiden työaikaan liittyvien toimenpiteiden kautta.

Sanoma Oyj peruu väliaikaisesti näkymänsä vuodelle 2020 ja arvioi koronaviruksen leviämisellä olevan merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaansa. Media Finlandissa epidemialla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta tilaus- ja muuhun kuluttajamyyntiin, ellei poikkeustilanne merkittävästi pitene tai pahene. Sen sijaan koronaviruksen leviämisellä on merkittävä vaikutus Media Finlandin mainos- ja tapahtumaliiketoimintojen liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Yhtiön on kuitenkin liian aikaista tehdä luotettavia ja täsmällisiä ennusteita vaikutuksen koon arvioimiseksi.

Keskisuomalainen Oyj uskoo tulosvaroituksen mukaan koronavirusepidemian heikentävän kannattavuuttaan ja tulostasoaan aiemmin ennustetusta. Aiemmin yhtiö ennusti sekä liikevaihdon että operatiivisen liikevoiton pysyvän 2020 vuoden 2019 tasolla.

Ilkka-Yhtymä Oyj arvioi koronavirusepidemian vaikutusten heikentävän liiketoimintojensa kannattavuutta. Aikaisempi tulosennuste ei ole enää voimassa. Siinä arvioitiin konsernin liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton nousevan edellisvuodesta.

Share: