Joutsenmerkki kaikille Keuruun painoille

7.5.2013 10:38Uutiset » Toimiala

Kaikki Keuruulla toimivat kirjapainot ovat nyt saaneet Joutsenmerkin. Viimeisenä painona ympäristömerkin hankki Digipaino Keuruskopio Oy. Muut Keuruulla sijaitsevien painojen yhteistyöverkostoon kuuluvat yhtiöt ovat Otavan Kirjapaino ja Keuruun Laatupaino.

Joutsenmerkki on Pohjoismainen ympäristömerkki, jonka käytön päämääränä on vähentää tuotteiden aiheuttamia ympäristörasituksia tuotteen koko elinkaaren aikana. Joutsenmerkin saaneet tuotteet ja yhtiöt ovat läpäisseet niille asetetut tiukat, asiantuntijoiden laatimat ympäristö-, laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

Joutsenmerkityissä painoissa tuotannon ympäristövaikutukset on otettu tarkasti huomioon. Käytettävät kemikaalit ovat ympäristölle ja terveydelle turvallisia sekä painoprosessissa syntyvät päästöt ilmaan ja veteen on minimoitu. Myös jätemäärät ovat mahdollisimman alhaiset ja syntyvä jäte kierrätetään tehokkaasti. Painolaitoksille ja paperituotteille ovat tulossa käyttöön vielä tiukemmat uudet vaatimukset huhtikuussa 2014.

Joutsenmerkillä on vahva asema painoalalla. Joutsenmerkittyjä painolaitoksia on Suomessa 56 kappaletta ja Pohjoismaissa yli 450 kappaletta. Joutsenpainojen osuus alan liikevaihdosta ja paperin käytöstä oli noin neljännes vuonna 2011.

Share: