PrintoCent10-hanke vauhdittaa painettua älyä

13.4.2018 08:49Uutiset » Tuotteet ja palvelut
Kuva: VTT.

Terveyden ja hyvinvoinnin pikadiagnostiikkatestien VTT-vetoinen kaupallistamishanke PrintoCent10 etenee hyvässä vauhdissa laajan yritysryhmittymän kanssa. Hankeen tavoitteena on painetun älyn saralla toimivien yritysten aktivointi sekä pikadiagnostiikkatestien koe-erien valmistus ja koekäyttö todellisessa ympäristössä.

Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama ja VTT:n vetämä. Hankkeen osatoteuttajina ovat Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto.

PrintoCent-yhteisön perustehtävä on inspiroida, kouluttaa sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia painetun älykkyyden ympärille. Viimeisimmän arvion mukaan painettu älykkyys tuo yli 1 000 uutta työpaikkaa Suomeen vuoteen 2020 mennessä.

PrintoCent10 -hankkeessa yritysaktivoinnin lisäksi tehtäviin kuuluu pikadiagnostiikkatestien kehitys ja hikeen liittyvät keräysmetodit sekä hien koostumuksen erilaiset analyysit. Hankkeen tavoitteena on nostaa painetun älyn kansainvälistä tunnettuutta ja tuoda uusia toimijoita Ouluun sekä käynnistää ja laajentaa paikallisten alalla toimivien yritysten yhteistyötä.

Share: