Verkkouutisista maksavien määrä kasvaa

15.6.2018 09:38Uutiset » Toimiala
Tietokone on vielä yleisin verkkouutisten lukuväline. Kuva: Medialiitto.

Verkkouutisista maksaneiden suomalaisten määrä kasvoi viime vuodesta, ilmenee Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2018 -kyselytutkimuksesta. Myös entistä useammat heistä, jotka eivät vielä maksa, arvelevat maksavansa verkkouutisista seuraavan 12 kuukauden aikana.

Kaikista tutkimukseen osallistuneista 37 maasta Suomessa uutisiin luotetaan eniten, ja perinteisellä kotimaisella uutismedialla on vahva asema myös verkossa. Suomalaiset hakevat uutisensa tyypillisesti suoraan uutismedian sivuilta sen sijaan, että löytäisivät ne sosiaalisen median tai jonkun muun kolmannen osapuolen kautta. Tämä trendi näyttää jopa vahvistuvan.

Uutismedian ongelma on ollut se, että suomalaiset ovat tottuneet maksuttomiin verkkouutisiin, ja maksullisille palveluille on ollut vain vähän ostajia. Vuodesta 2014 maksajien osuus 18 vuotta täyttäneistä suomalaisista pysyi noin 15 prosentissa, kunnes tänä vuonna se kasvoi 18 prosenttiin. Myös verkkouutisista vielä maksamattomien keskuudessa valmius maksamiseen lisääntyi. Vuonna 2017 heistä ainoastaan 6 prosenttia uskoi maksavansa verkkouutisista seuraavan 12 kuukauden aikana, kun nyt näin ajatteli jo 11 prosenttia.

Uutisten tavoittavuus pienessä laskussa

Vaikka verkko on vahvistanut asemiaan uutismediana, se ei ole syrjäyttänyt perinteisiä jakelukanavia (painetut lehdet, radio, tv). Uutiset tavoittavat suomalaiset lähes tasaveroisesti sekä perinteisten kanavien että verkkomedian kautta. Verkkouutisten tavoittavuus ei myöskään näytä enää kasvavan. Vuodesta 2015 niiden viikkotavoittavuus on Suomessa päinvastoin heikentynyt 90 prosentista 85 prosenttiin. Uutisten tavoittavuus perinteisten jakelukanavien kautta aleni samassa ajassa 88 prosentista 84 prosenttiin.

Älypuhelimen merkitys uutisvälineenä vahvistuu edelleen. Kun vielä joitakin vuosia sitten älypuhelin oli tietokonetta täydentävä keino seurata uutisia, siitä on nyt yhä useammalle tulossa pääasiallinen tai ainoa verkon uutisväline.

Share: