Verkkokauppoihin uskotaan vahvasti

11.6.2008 12:09Uutiset » Toimiala

Viestintäyhtiö Sopranon tekemän tutkimuksen mukaan ylin suomalainen yritysjohto on nyt aikaisempaa selvästi kiinnostuneempi verkkokaupan tuomasta kilpailukyvystä.

Juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan ylin yritysjohto tavoittelee verkkokaupan avulla lähivuosina tehokkuutta markkinointiin (86 %), suurempaa markkina-aluetta (82 %), pienempiä henkilöstökuluja (76 %) ja entistä parempaa kannattavuutta (75 %). Saman tutkimuksen mukaan neljä viidestä verkkokaupan jo aloittaneesta yritysjohtajasta nimesi perustamisen syyksi paremman kannattavuuden ja pienemmät henkilöstökulut.

Tulokset ilmenevät viestintäyhtiö Soprano Oyj:n 12.-23.5.2008 toteuttamasta kolmannesta Valtakunnallisesta verkkokauppatutkimuksesta, johon vastasi 1040 suomalaista yritysjohtajaa. Aikaisemmista tutkimuksista poiketen suhteellisesti innokkaimpia verkkokaupan perustajia ovat nyt keskisuurten yritysten ylimmät johtajat. Lukumääräisesti eniten verkkokauppoja perustetaan lähivuosina alle 10 hengen mikroyrityksissä, johtuen niiden suuresta määrästä.

Aivan lähitulevaisuudessa nopeinta verkkokaupan kasvu näyttäisi olevan 50-250 työntekijän yrityksissä. Niistä peräti 16 % aikoo perustaa verkkokaupan seuraavan puolen vuoden aikana ja teettää työn (81 %) palveluyrityksellä. Näin suureen kysyntään ei ohjelmistoyritykset pysty vastaamaan, vaan kehitystä hidastaa kotimaisen palvelutarjonnan riittävyys.

Suomi vielä kehitysmaa

Tutkimukseen vastanneista 18 % oli jo verkkokauppa. Verkkokauppojen määrä näyttäisi lisääntyneen Suomessa neljänneksellä vuodesta 2006, jolloin EU-tilaston mukaan 14 % yrityksistä oli verkkokauppa. Kasvusta huolimatta Suomi on edelleen Euroopan alikehittyneimpien maiden joukossa verkkokaupan tarjonnassa. Esimerkiksi Tanskassa jo lähes joka toisella yrityksellä on verkkokauppa.

Suurimmaksi ongelmaksi ylin yritysjohto kokee sen, etteivät he tunne verkkokauppaohjelmistoja tarjoavia yrityksiä. Peräti kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta ei muistanut yhdenkään ohjelmiston tai palveluntuottajan nimeä. Tunnetuimpia ovat Sopranon, Microsoftin ja Smilehousen verkkokauppaohjelmistot. Verkkokaupan perustamista aikovat kokevat ongelmana perustamisen työläyden (32 %), ja sen ettei firmassa kukaan osaa sitä toteuttaa (35 %).

– Verkkokauppaohjelmistoja ja sähköisiä sisältöpalveluja tuottavien yhtiöiden on syytä katsoa peiliin, jos kaksi kolmasosaa yritysjohtajista ei tunne ketään palvelun tuottajaa. Ja kuitenkin samaan aikaan ylimmän yritysjohdon innostus verkkokauppojen perustamiseen on suurempi kuin koskaan, kiteyttää Soprano Oyj:n varatoimitusjohtaja Riitta Auvinen.

– Pienet yrittäjät haluavat kaupalleen nyt kasvupolun ja suuret yritykset kysyvät erityisesti verkkokaupan kanta-asiakasohjelmia.

Verkkokauppa-ohjelmistojen ominaisuuksista arvostettiin erityisesti valmiita pankkiyhteyksiä, helppoa kuvien ja tuotetietojen päivitettävyyttä, kotisivuja, tuote- ja uutuustiedotusta sekä sähköisen markkinoinnin mahdollisuuksia. Hieman yllättäen posti- ja kuljetuspalvelut olivat tärkeydessä vasta 16. sijalla eikä Nokian kotimaassa kännykkäkäyttöisyyyttä nähty erityisen tärkeänä.

Suuret ovat jo oivaltaneet

Suuret, yli 250 työntekijän yritykset, ovat selvästi oivaltaneet verkkokaupan hyödyt pk-yrityksiä aikaisemmin. Ne käyttävät verkkokaupan perustamiseen ja ylläpitämiseen eniten rahaa ja lähes poikkeuksetta teettävät työn palveluyrityksellä. Yli 1000 työntekijän yrityksistä jo nyt kolmannes tekee kauppaa verkossa ja vain alle 10 % aikoo selvitä jatkossa ilman sähköistä kauppaa.

– Verkkokaupan aloituskynnys on saatava matalaksi. Yritykset haluavat keskittyä verkkokaupan sisältöön eikä sen vaatimaan IT-hankkeeseen. Yrittäjäjärjestöjen ja Sopranon kahden tunnin koulutustilaisuuksissa pienyrittäjä tekee itselleen kotisivut, verkkokaupan ja suoramainoksen, lupaa varatoimitusjohtaja Auvinen.

– Uusia avauksia suuremmille yrityksille ovat esimerkiksi verkkokaupan perustaminen prosenttikorvauksella myynnistä tai ostoskori-ohjelmisto joka muuttaa olemassa olevat kotisivut verkkokaupaksi.”

Soprano Oyj toteutti Valtakunnallisen verkkokauppatutkimuksen sähköisesti 12.-23.5.2008. Siihen vastasi 1040 suomalaista toimitusjohtajaa, markkinointi- ja myyntijohtajaa ja talousjohtajaa. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli yrityksensä ylin johtaja. Tutkimus toteutettiin nyt kolmannen kerran, edelliset tehtiin maaliskuussa 2007 ja marraskuussa 2007. Aikaisemmin tutkimus on toteutettu pk-yritysten johdolle, tällä kertaa mukana olivat myös yli 250 työntekijän yritykset.

Share: