UPM:n tulosparannus jatkui

28.10.2010 12:25Uutiset » Toimiala

UPM_logo

UPM kertoi tänään tuloksensa ja taseensa parantumisesta. Myös paperin kysyntä on kasvanut. Liikevaihto kasvoi 21% viime vuodesta. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2010 kolmatta neljännestä:

– UPM:n EBITDA (käyttökate) säilyi vahvana ja vakaana vuoden kolmannella neljänneksellä. Toimitusmäärät ja myyntihinnat nousivat kaikissa liiketoiminnoissa ja liikevaihto kasvoi 21 % viime vuodesta.

– Viime vuosina yksi tavoitteistamme on ollut taseen vahvistaminen strategisten toimenpiteiden mahdollistamiseksi. Nyt liiketoimintarakenteemme ja tehtaamme tuottavat hyvänlaatuista kassavirtaa kohtuullisin investoinnein. Tästä osoituksena nettovelkamme on nyt pienempi kuin ennen Uruguayn kauppaa.

– Monipuolinen ja kilpailukykyinen energiaportfolio on taannut Energialiiketoimintamme tasaisesti hyvän tuloksen. Sellussa olemme hyötyneet viime aikojen vahvasta kysynnästä ja hyvistä hinnoista.

– Paperin kysyntä kasvoi kaikilla päämarkkinoillamme ja myös painopapereissa. Pystyimme nostamaan paperien keskihintaa euroina 4 %:lla viime vuodesta. Paperiliiketoiminta teki kuitenkin tappiota, koska kuitukustannukset olivat huomattavasti viimevuotista korkeammat. Pyrimme korottamaan hintoja kaikissa uusissa sopimuksissa kohonneiden raaka-ainekustannusten kompensoimiseksi.

– Tarraliiketoiminnan kannattavuus parani viime vuodesta. Raaka-aineiden nopeasta hinnannoususta huolimatta liiketoiminta pystyi säilyttämään myyntikatteet paremman kustannustehokkuuden ja korkeampien myyntihintojen ansiosta.

– Rakennusteollisuus ei ole vielä elpynyt ja rakentaminen on vähäistä. Vaneriliiketoiminnassa liiketoimintanäkymät ovat kuitenkin parantuneet teollisissa loppukäytöissä. Sahaliiketoiminnan kannattavuus kärsii heikentyvästä markkinasta.

– Arvioimme euromääräisten myyntihintojen ja toimitusmäärien pysyvän neljännellä vuosineljänneksellä samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä. Muuttuvien kustannusten nousu jatkuu. Pidämme koko vuoden 2010 tulosohjauksen ennallaan ja odotamme vuoden toisen puoliskon liikevoiton olevan parempi kuin ensimmäisen vuosipuoliskon, sanoo Pesonen lopuksi.

UPM:n lukuja

Q3/2010: Tulos osaketta kohti oli 0,34 (0,08) euroa ja ilman kertaluonteisia eriä 0,28 (0,14) euroa. EBITDA oli 384 miljoonaa euroa ja 16,6 % liikevaihdosta (334 miljoonaa euroa ja 17,5 % liikevaihdosta). EBITDA on näin ollen paras kolmeen vuoteen. Myyntihinnat ja toimitusmäärät kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa – liikevaihto kasvoi 21 %.

Q1-Q3/2010: Tulos osaketta kohti oli 0,80 (-0,24) euroa ja ilman kertaluonteisia eriä 0,72 (-0,10) euroa. EBITDA oli 1 025 miljoonaa euroa, 15,6 % liikevaihdosta (700 miljoonaa euroa ja 12,5 % liikevaihdosta). Kysyntä ja toimitusmäärät kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa – liikevaihto kasvoi 17 %. Kassavirta vahva – nettovelat pienemmät kuin ennen Uruguay-kauppaa vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä.

Share: