UPM panostaa Kiinaan

9.8.2012 11:01Uutiset » Toimiala

UPM_Changshu

UPM jatkaa tuoteportfolionsa uudistamista ja laajentaa kannattavia kasvuliiketoimintojaan Aasiassa. Yhtiö kasvattaa läsnäoloaan houkuttelevissa Aasian paperisegmenteissä ja vahvistaa asemiaan tarramateriaalien arvoketjussa rakentamalla uuden puuvapaita erikoispapereita valmistavan paperikoneen Changshun tehdasalueelle Kiinaan.

– Tämä päätös on linjassa strategisten tavoitteidemme kanssa, joiden mukaan yli 50 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tulee tämän vuosikymmenen jälkipuoliskolla hyvin kannattavista kasvuliiketoiminnoista. Investointi tukee kasvuamme Kiinassa ja tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kumppanuuksien vahvistamiselle tarramateriaaliasiakkaiden kanssa ja toiminnan laajentamiselle uusille loppukäyttöalueille Aasiassa. Se tukee myös kasvuliiketoimintojemme hyvää kannattavuutta, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Uusi kone on päällystämättömiä puuvapaita erikoispapereita tuottava kone, jolla voidaan valmistaa 360 000 tonnia päällystämätöntä hienopaperia (WFU), sekä korkealaatuisia tarrapapereita. Kone käynnistyy vuoden 2014 loppuun mennessä. Hanke sisältää myös tulevaisuuteen suuntaavia infrastruktuuri-investointeja Changshun tehdasalueella. Kokonaisinvestointi on arvoltaan 3 000 miljoonaa Kiinan juania (CNY, 390 miljoonaa euroa). Myös UPM Changshun pian valmistuva kapasiteetiltaan 100 000 tonnin arkituslinjainvestointi vahvistaa yhtiön johtavaa asemaa toimistopaperilajeissa Kiinassa.

Aasiassa on kysyntää

Tarrapaperilla ja päällystämättömillä hienopapereilla (WFU) on Aasian markkinoilla hyvät kysyntänäkymät. UPM:n tarrapapereiden vuosittaisen kasvun arvioidaan olevan noin 8 prosenttia Aasiassa ja 4 prosenttia maailmanlaajuisesti. Päällystämättömissä hienopapereissa UPM keskittyy korkealaatuisiin toimistopapereihin, joissa Kiinan markkinoiden odotetaan kasvavan 8 prosenttia vuosittain.

– Kiina ja kehittyvä Aasia ovat meille luontevia kasvumarkkinoita, missä UPM:llä on jo ainutlaatuinen markkina-asema, hyvä asiakaspohja ja erinomaiset jakeluverkostot. Aasian tarrapaperi-asiakkaat ja monipuoliset loppukäyttöalueet laajentavat mahdollisuuksiamme edelleen, sanoo UPM:n Paperiliiketoiminnan johtaja Jyrki Ovaska.

– On hyvä huomioida, että ensimmäistä kertaa 70 prosenttia investoinnista tilataan Kiinan valuutassa ja tavoitteenamme on käyttää mahdollisimman paljon kiinalaisia alihankkijoita.

Ovaska painottaa että UPM:n Changshun tehdasalue on erittäin kilpailukykyinen ja sen ympäristösuorituskyky on huipputasoa. UPM:n alueella on kaksi hienopaperikonetta, tarralaminaattitehdas, voimalaitos ja satama. Kiinan tasavallan viranomaiset ovat antaneet tehdasalueelle tunnustusta kestävän kehityksen mukaisesta tuotannosta ja innovatiivisesta vähäpäästöisestä teknologiasta.

– Sovellamme nyt aloitettavassa laajennuksessa vastaavia kestävän kehityksen standardeja ja parasta käytettävissä olevaa teknologiaa, Ovaska toteaa.

Share: