Teroprint investoi kasvattaakseen vientiään

27.3.2018 15:09Uutiset » Toimiala
Heidelbergin XL 106 -painokone. Kuva: Heidelberg.

Mikkeliläinen Teroprint Oy on tehnyt mittavat investoinnit uuteen painokoneeseen. Teroprint on ostanut B1-formaatin Heidelberg XL106-painokoneen. Investoinnilla ja yhteistyöllä St Michel Print Oy:n kanssa tähdätään viennin kasvattamiseen.

Uudessa offsetpainokoneessa on 8 painoyksikköä ja lakkalaite. Koneella on mahdollista painaa esimerkiksi kaksipuoleisia nelivärisiä A4:sia noin 120 000 kpl tunnissa.

Samassa yhteydessä on hankittu levytulostin, taittokone ja paperileikkuri oheislaitteineen. Koneet tullaan asentamaan huhtikuun aikana Länsi-Savo Oy:ltä vuokrattuun tilaan Mikkelin Kirjalassa. Samassa kiinteistössä toimii jo entuudestaan Suomen ja Pohjoismaiden ainoa ohkopaperien painamiseen erikoistunut Länsi-Savo konserniin kuuluva kirjapaino St Michel Print.

Teroprintin myynti, hallinto ja digipainaminen jatkavat Teroprintin nykyisissä tiloissa.

Investointien avulla Teroprint pystyy laajentamaan palvelu- ja tuotetarjontaansa nykyisille asiakkaille sekä vastaamaan uusien asiakkaiden asettamiin vaatimuksiin. Uutuutena yhtiö tulee tarjoamaan asiakkailleen myös erilaisia ohkopainopaperille painettuja tuotteita.

St Michel Print ja Teroprint hakevat tämän järjestelyn kautta kansainvälisten markkinoiden edellyttämää kilpailukykyä. Viennin osuus St Michel Printin myynnistä on luokkaa 70 – 80 %. Vientitoimitusmaita on ollut vuosittain noin 30. Teroprintin suoran viennin osuus liikevaihdosta on ollut alle viisi prosenttia, mutta välillinen vienti noin 20 %. Vientimarkkinoilla menestyminen edellyttää sellaisia kilpailukyisiä tuotannollisia osuuksia, joihin Teroprintin nyt hankkima Heidelberg-painokone soveltuu erittäin hyvin

Share: