Suhdanteisiin sopeutuminen jatkuu

7.8.2013 10:55Uutiset » Toimiala

Suomen talouden tilanteessa ei ole elokuussa näkynyt merkkejä käänteestä parempaan. Myös paperiteollisuuden ja painoalan suhdannekuvat ovat pysyneet vaatimattomina EK:n 7.8. julkaistun suhdannebarometrin sekä metsäteollisuuden yritysten osavuosikatsausten mukaan.

UPM:n toisen kvartaalin osavuosikatsauksen mukaan paperiliiketoiminnan tuottavuus jatkui vahvana Kiinassa ja erikoispaperitoiminnoissa, mutta Euroopassa sekä graafisten paperien että viennin kannattavuus oli merkittävästi viimevuotista heikompi. StoraEnsossa alavireinen paperimarkkina vei Printing and Reading -liiketoiminnan tappiolle.

Painoalan suhdannetilanne ei ole EK:n suhdannebarometrin mukaan juuri muuttunut, ja suhdannekuva on pysynyt synkkänä myös alkukesällä. Loppuvuoden aikana suhdannelaskun ennustetaan jatkuvan.

Kuva: UPM:n paperitehdas, Schwedt.

Share: