Suhdanneodotukset vaimentuneet selvästi

1.11.2018 07:48Uutiset » Toimiala
Sanomalehtien tuotantoa PunaMustan painossa. Kuva: UPM.

EK:n lokakuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat vahvan suhdannevaiheen jatkuneen loppukesällä ja alkusyksyllä. Suhdanneodotukset ovat kuitenkin vaimentuneet selvästi. Painamisen suhdannenäkymät ovat painuneet jälleen miinukselle.

Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvataan erityisesti teollisuudessa selvästi normaalia suotuisammaksi. Myös rakentamisessa ja palveluissa tilanne jatkui hyvänä. Tuotannon ja myynnin kasvu on ollut melko ripeää ja henkilöstöä on lisätty. Rekrytointiongelmat ovat vaikeutuneet entisestään.

Odotukset lähitulevaisuuden kehityksestä ovat vaimentuneet erityisesti rakentamisessa. Teollisuudessa ja palvelualoilla suhdanteet pysyisivät kuitenkin nykyisellään, kun taas rakentamisessa tilanteen odotetaan heikkenevän melko yleisesti.

Painotoimialan tämänhetkinen suhdannetilanne on selvästi keskimääräistä heikompi (saldoluku -52). Kaksi kolmasosaa yrityksistä kokee heikon kysynnän rajoittavan toimintaansa. Tuotanto on ollut viime kuukausina laskussa, ja myös loppuvuodesta odotetaan vaatimatonta.

Share: