Sanomalehtipaperin tuotantoon iso pudotus

15.10.2020 14:37Uutiset » Toimiala
Stora Enso jatkaa Hylten tehtaalla sanomalehtipaperin tekoa yhdellä koneella. Kuva: Stora Enso.

Sanomalehtipaperin tuotantoon tulee Euroopassa iso pudotus, kun UPM ja Stora Enso sulkevat paperikoneitaan. UPM sulkee Jämsässä sijaitsevalla Kaipolan tehtaan, jossa on kolme paperikonetta. Stora Enso sulkee Ruotsissa Hylten tehtaalla sanomalehtipaperikoneen. Yhteensä vähennykset merkitsevät lähes 12 prosentin pudotusta Euroopan tuotannossa.

Kaipolan tehdas ja sen kolme paperikonetta suljetaan yt-neuvottelujen päätyttyä vaiheittain joulukuun puoliväliin mennessä. Toiminta niin ikään Jämsässä sijaitsevan UPM Jämsänkosken tehtaan yhdellä painopaperikoneella ja kahdella erikoispaperikoneella jatkuu. Sulkemisen seurauksena UPM:n graafisten papereiden tuotantokapasiteetti vähenee 720 000 tonnilla, mistä 450 000 tonnia on sanomalehtipaperia ja 270 000 tonnia päällystettyä mekaanista painopaperia.

UPM kertoo, että päätöksiä tehdessään yhtiö on arvioinut, miten graafisen paperin kysyntä, maailmantalous ja paikallinen toimintaympäristö kehittyvät. Paino- ja kirjoituspaperien kysyntä on laskenut jo vuosien ajan, ja COVID-19 -pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet äkillisen kysyntähäiriön monissa paperin loppukäytöissä sekä heikentäneet yleisiä talousnäkymiä.

– Kaipolassa on osaavat tiimit ja hyvin hoidetut koneet. Monien ulkoisten tekijöiden, kuten Suomen korkeiden logistiikkakustannusten, verotuksen, korkeiden työvoimakustannusten ja kasvavien kuitukustannusten vuoksi Kaipola oli UPM:n painopaperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin. Sen kannattavuusnäkymä oli pysyvästi heikentynyt, sanoo UPM Communication Papers liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur.

Kaipolassa päättyy kaikkiaan 448 työtehtävää, joista 20 tehtävää siirtyy Jämsänkoskelle UPM Speciality Papers -liiketoiminta-alueelle.

Stora Enso vähentää neljänneksen

Stora Enso on saanut päätökseen yt-neuvottelut sanomalehtipaperikoneen (PK3) ja siistaamon sulkemisesta Hylten tehtaalla Ruotsissa. Toisen paperikoneen sulkeminen vähentää Stora Enson sanomalehtipaperituotannon vuosikapasiteettia 26 prosenttia, eli 235 000 tonnia.

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena paperikone PK3 suljetaan vuoden 2020 loppuun mennessä ja siistaamo viimeistään vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen aikana. Henkilöstövaikutus on enintään 140 henkilöä. Neuvottelut organisaation uudelleenjärjestelystä ja siihen sisältyvästä riskianalyysistä ovat alkaneet.

Stora Enso jatkaa sanomalehtipaperin valmistusta Hylten, Langerbruggen ja Sachsenin tehtailla. Hylten tehtaan PK3:n sulkeminen ei tiedotteen mukaan vaikuta Stora Enson sanomalehtipaperin tarjontaan ja asiakkaita pystytään palvelemaan entiseen tapaan.

Share: