Printtiin luotetaan vahvasti maailmassa

6.10.2017 06:54Uutiset » Toimiala
Kuva: UPM Paper ENA.

Kymmenessä maassa tehty laaja tutkimus osoittaa, että kuluttajat luottavat enemmän printtiin kuin digiin. Kuluttajat sanovat myös nauttivansa enemmän ja saavansa syvempää tietoa painetusta sanasta digitaaliseen viestintään verrattuna. Digiin aletaan väsyä, ja turvallisuus sekä yksityisyys ovat huolenaiheita verkossa.

Tutkimuksen teki kesäkuussa 2017 Two Sides-organisaatio, joka on kansainvälinen painoalan ja paperiteollisuuden yhteistyöfoorumi. Kyselytutkimukseen osallistui yli 10 700 kuluttajaa 10 maassa.

Tutkimus paljasti, että kuluttajat suosivat painettua sanaa vapaa-aikaan liittyvän lukemisen välineenä. Esimerkiksi painettua kirjaa suosi 72 % ja e-kirjaa vain 9 % . Maakohtaisia erojakin oli, esimerkiksi saksalaisista 75 % suosii painettua sanomalehteä ja espanjalaisista vain 24 %.

Printtiin myös luotetaan selvästi enemmän kuin digiin. Valeuutisia piti huolestuttava ilmiönä 76 % vastaajista ja vain 24 % luotti sosiaalisen median uutisiin. Painetun sanomalehden lukemisen katsottiin antavan paremman ymmärryksen uutisesta.

Tutkimus osoitti myös, että kuluttajat suhtautuvat yleisesti kielteisesti verkkomainontaan. Vastaajista 68 % kertoi, ettei kiinnitä huomiota siihen ja 62 % piti online-mainoksia häiritsevinä ja yleensä epärelevantteina.

– Printti tehdään uudistuvasta raaka-aineesta, se on kierrätettävää ja kestävän kehityksen mukaista viestintää. Printillä on hyvä tarina kerrottavana, mutta sitä ei kerrota useinkaan niin hyvin kuin voitaisiin niille jotka päättävät markkinoinnista, sanoo Two Sides-organisaation toimitusjohtaja Martyn Eustace.

Myös Suomessa on tutkittu kuluttajien suhtautumista printtiin ja tulokset ovat hyvin samanlaisia kuin kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa Suomi ei ollut mukana. Lue lisää aiheesta Printpower-sivustolta. Two Sidesin koko raportin voi lukea täältä.

Reino Lantto

Share: