Painot ja kustantamot saaneet vähän tukia

24.4.2020 09:47Uutiset » Toimiala
Happy Printin 3D-ohjelmalla tehty messuosasto.

Paljon keskustelua aiheuttaneita Business Finlandin yritystukia on jaettu painotaloille ja kustantamoille melko vähän, arviolta 2,2 miljoonaa euroa. Eniten rahoitusta ovat saaneet ohjelmisto- ja peliala, teollisuus, kaupan ala, matkailu- ja ravintola-ala sekä luovat alat, joille jokaiselle on myönnetty yli 20 miljoonaa euroa koronarahoitusta.

Print&Media selvitti Business Finlandin 20.4. mennessä myöntämää rahoitusta tarjolla olevan avoimen datan ja muun yritystiedon avulla. Yleiskuva suurimmista rahoituksen saajista on, että niiden liiketoiminta on ollut suhteellisen kannattavaa, eikä joukossa ole erityisen huonosti kannattavia yrityksiä. Muutamat yritykset ovat aloittaneet vasta viime vuosina, ja liiketoiminta on vasta alkuvaiheessa.

Alla on Business Finlandin avoimesta datasta poimittuna listaukset painoalan ja kustannusalan suurimmista liiketoiminnan kehitysrahoitusta saaneista yrityksistä. Toimialalle painaminen ja tallenteet oli 20.4. mennessä myönnetty yhteensä 1,2 miljoonan euron tuet. Kustannustoiminta oli saanut tukea yhteensä 0,69 miljoonaa euroa. Näiden alojen yrityksiä voi kyllä löytyä lisää muiden toimialojen alta, sillä yritysten toimialaluokitus ei aina vastaa todellisuutta.

Painonet kehittää tarraliiketoimintaa

Painonet Oy on saanut tukea 100 000 euroa. Kysyimme toimitusjohtaja Petri Veilolta, mihin tuki on tarkoitus käyttää ja kuinka tuki auttaa yritystä nykytilanteessa.

– Tuki on saatu tarraliiketoiminnan kehittämiseen. Tuki tietysti auttaa, mutta sen ehdot on tiukat. Ei investointiin, markkinointiin eikä koulutukseen, Veilo sanoo.

Painonetin hallinnossa on Veilon mukaan lomautukset päällä. Osa tuotannon työntekijöistä on siirretty konsernin (Mailhouse, Logisticshouse) tehtäviin. Tuotannossa on toistaiseksi riittänyt tekemistä, Veilo sanoo.

Business Finlandin tukirahoituksen lisäksi pienemmät yritykset (työntekijöitä 1–5 hlöä) voivat anoa tukea ELY-keskuksilta. Näiden tukien kokonaismäärästä alan yrityksille ei ole tietoa, mutta niitä on anottu ja saatu. Esimerkiksi Coloro Grande Oy on saanut ELY-keskukselta tukea 80 200 euroa. Myös Print&Media Publishing Oy on saanut ELY-keskukselta tukea uusien verkkopalvelujen kehittämistoimiin, tuen määrä on 68 800 euroa. Print&Media lähtee kehittämään uutta palvelua alan työllistymisen edistämiseksi.

Valtio on luvannut avustaa yrityksiä miljardilla eurolla koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi. Kaikkien tukien saamisen edellytyksenä on elinkelpoinen yritys ja liiketoiminta. Tukea haetaan eri paikoista sen mukaisesti, kuinka monta henkeä yritys työllistää. ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä, jotka työllistävät 1–5 henkeä. Isommille 6-250 henkeä työllistäville yrityksille tukea voi saada Business Finlandilta.

Reino Lantto

Suurimmat (yli 80 000 eur) tuen saajat

Painaminen ja tallenteet, myönnetty tuki €
AKK Sports Oy 100 000
Happy Print Oy 100 000
Innoflame Oy 100 000
Niini & Co Oy 100 000
Origos Oy 100 000
Painonet Oy 100 000
Printix Oy 100 000
Tactic Games Oy 100 000
Screentec Oy 87 100

Kustannustoiminta,  myönnetty tuki €
Kirjapaino Raision Printteri Oy 102 488
Editus Oy 100 000
Rovaniemen Painatuskeskus Oy 100 000
Into Kustannus Oy 99 776
Dental Mammoth Oy 98 436
Resistance Games Oy 83 200

Muita tuen saajia, myönnetty tuki €
Imagon Oy 100 000
Paptic Oy 100 000
Pa-Hu Oy 81 600
Coloro Grande Oy 80 200

Share: