Painoalan suhdannetilanne paranemassa

31.10.2017 09:26Uutiset » Toimiala
Painoalan näkymät EK:n suhdannebarometrin mukaan.

Painamisen suhdanteet ovat elpyneet EK:n lokakuun suhdannebarometrin mukaan. Tuotannon arvioidaan kääntyvän loivaan kasvuun lähikuukausina.

Nykytilanne on alalla vielä yleisesti alle keskimääräisen tason. Tilauskanta on parantunut vähitellen, mutta se on edelleen normaalia niukempi. Alan yritykset eivät ennusta yleiseen suhdannetilanteeseen oleellisia muutoksia seuraavan puolen vuoden aikana (saldoluku -3).

Suomen paperiteollisuuden suhdannetilannetta kuvataan sen sijaan keskimääräistä paremmaksi. Suhdannebarometrin mukaan tilauskanta on jonkin verran yli keskimääräisen tason. Uusien tilausten sekä tuotannon määrän arvioidaan kohoavan jonkin verran, ja myös henkilöstöä lisättäisiin hieman.

Paperiteollisuuden annattavuuden odotetaan olevan edellisvuotta parempi. Suhdannenäkymät ovat myönteiset, tilanne paranee seuraavan puolen vuoden aikana (saldoluku +33).

Share: