Painoalalla varovaisia kasvuodotuksia

18.2.2021 08:51Uutiset » Toimiala
Painobarometrin vastaajien mukaan koronaepidemia vähensi vuoden 2020 myyntiä keskimäärin 19,8 %. Kuva: Print&Media.

Koronaepidemia vähensi selvästi painoalan yritysten liikevaihtoa vuonna 2020 Print&Median Painobarometrin mukaan. Nyt lähes puolet yrityksistä uskoo kasvuun tänä vuonna. Varovaista optimismia löytyy myös EK:n tammikuun suhdannebarometrista painoalan kohdalta.

Painobarometri on Print&Median vuosittainen tutkimus, joka selvittää suomalaistan alan yritysten liiketoiminta- ja investointinäkymiä. Kysely lähetettiin 180 suomalaiselle painotalolle ja vastausprosentti oli 34. Yrityksistä 63,9 % kertoi liikevaihdon supistuneen viime vuonna. Ennallaan se pysyi 16,4 prosentilla ja kasvoi 19,7 prosentilla vastaajista.

Viime vuoden saldoluku oli vahvasti negatiivinen, mutta tämän vuoden saldo on vahvasti positiivinen 28. Vain 19,7 % yrityksistä uskoo liikevaihtonsa laskevan. Tärkeimmät kehityskohteet yrityksillä olivat myynnin tehostaminen ja uusien palvelujen sekä tuotteiden kehittäminen. Myös investointeja aiotaan tehdä, ja niiden selvästi suosituin kohde ovat jälkikäsittely- ja viimeistelylaitteet.

Painobarometrin kaikki tulokset löytyvät Print&Media-lehdestä 1/2021. Se on saatavilla sekä painettuna että näköislehtenä.

Suhdannenäkymissä pientä kirkastumista

EK:n tammikuun suhdannebarometrin mukaan suhdannetilanne on helpottanut hieman painoalalla ja näkymät ovat kirkastuneet. Tuotanto on kuitenkin jatkanut supistumistaan ja odotukset keväältä ovat edelleen hyvin heikot. Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -22.

Yritysten tilauskanta on barometrin mukaan kohentunut hieman, mutta on yhä reilusti keskimääräisen tason alapuolella. Henkilöstön määrän ennakoidaan vähentyvän edelleen.

Share: