Next Media sai tunnustusta

3.10.2012 09:26Uutiset » Toimiala

Kotimainen Next Media -tutkimusohjelma on läpäissyt kansainvälisen arvioinnin huippukommentein. Ohjelman todettiin olevan ainutlaatuinen maailman mittakaavassa ja tuottavan aitoa lisäarvoa niin yhteiskunnallisella kuin toimialankin tasolla. Erityistä kiitosta sai ohjelman kunnianhimoinen ote ja saumaton yhteistyö akateemisen ja yritysmaailman välillä sekä avoimen innovaation perinteen levittäminen toimialalla. Parantamisen varaakin löytyi. Arvioijien mielestä yhteistyötä voidaan edelleen tiivistää, panostaa kansainväliseen verkottoitumiseen ja uusien ideoiden tunnistamiseen.

Evaluoinnin tekivät media-alalla pitkään toiminut Hannu Olkinuora ja sanomalehtien maailmanjärjestö WAN-IFRAn Stig Nordqvist. Arviointiprosessi on osa TiViTin ohjaamismekanismeja, ja sen tavoitteena on varmistaa, että tekemisen laatu on maailmanluokkaa. Next Media on ensimmäinen evaluoitu ohjelma. Kesäkuussa tehdyssä arvioinnissa esiin tulleiden kehitysehdotusten mukaisiin uudistustoimiin on jo ryhdytty.

Next Media tutkii median tärkeimpiä kehityskohteita siirryttäessä kohti digitaalisia palveluja, muun muassa mediakokemusta digitaalisissa päätelaitteissa, median merkitystä ihmisen arjessa sekä suurten mediatietomäärien hallintaa. Tivit Oy:n käynnistämän Next Media -tutkimusohjelman laajuus vuonna 2012 on 10 miljoonaa euroa, josta Tekesin rahoitusosuus on 5,5 miljoonaa euroa. Next Mediaan osallistuu 8 tutkimusorganisaatiota ja 56 yritystä. Lisätietoja www.nextmedia.fi.

Share: