Metsäteollisuus vahvassa kasvussa

2.10.2018 10:34Uutiset » Toimiala
Metsä Boardin kartonkituotantoa Husumin tehtaalla. Kuva: Metsä Board.

Metsäteollisuuden näkymät tänä ja ensi vuonna ovat myönteiset, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäsektorin ennuste. Sellun, kartongin ja jopa paperin vienti kasvaa. Vain sahatavaran vienti notkahtaa.

Paperin viennissä nähdään ennusteen mukaan pitkästä aikaa pientä kasvua, samoin useiden paperilajien hinnoissa. Vienti lisääntyy tänä vuonna 2–4 prosenttia ja pysynee ensi vuonna tämän vuoden lukemissa. Kasvun taustalla ovat yritysten sisäiset tuotantojärjestelyt, joiden myötä paperin tuotannon kapasiteetin käyttöaste on ollut Suomessa tänä vuonna hieman viime vuosia korkeampi.

Paperin keskihinta nousee 1–3 prosenttia tänä ja ensi vuonna. Pitkällä aikavälillä paperin kysynnän vähenevä trendi ei tosin ole muuttumassa. Kartongin vienti kasvaa tasaisesti, ja vienti- sekä tuotantomääriä nostaa edelleen hyvänä säilyvä kysyntä.

Suomessa sellun tuotantokapasiteetti on lisääntynyt selvästi Metsä Groupin Äänekosken tuotantolaitoksen ja UPM:n Kymin-tehtaan laajennuksen myötä. Tuotantokapasiteetin lisääntymisestä huolimatta hinnat ovat nousseet yli vuosikymmenen aiempien ennätysten. Jos maailmantaloutta uhkaavat riskit, kuten Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota, eivät aiheuta laajaa kriisiä, sellun kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan lähivuosina etenkin Kiinan vetämänä.

Graafi: PTT.

Sellun hinta nousee

Sellun tuotantoon ei ole tulossa merkittävää lisäkapasiteettia ennustejaksolla. Tuotantoon nähden kasvava kysyntä pitää sellun hintaa korkeana, eikä hinnan romahdusta ole odotettavissa tänä tai ensi vuonna. Suomen vientihinta nousee tänä vuonna 16–18 prosenttia. Hinta laskee hieman, 3–6 prosenttia ensi vuonna, mutta säilyy laskusta huolimatta korkeana.

Sahatavaran tuotantomäärä supistuu tänä vuonna 1–2 prosenttia. Mäntysahatavaran vienti kohoaa, mutta kuusisahatavaran laskee. Laskun taustalla on alkuvuonna tapahtunut viennin voimakas vähentyminen Kiinaan.

Share: