Mediamainonta päätyi nollakasvuun 2017

19.2.2018 15:13Uutiset » Toimiala
Kiinteistölehti on kiinteistöalan ammattilehti.

Mediamainontaan käytettiin yhteensä 1 217 miljoonaa euroa vuonna 2017. Vuosi päättyi nollakasvuun. Mainonta painetussa media laski 8,4 %, mutta ammattilehtien ja asiakaslehtien mainospotti kasvoi. Sähköisessä mediassa merkittävintä oli verkkomainonnan kasvun jatkuminen.

Mainonnan panostukset laskivat painetuissa medioissa sekä televisiossa. Televisiomainonnan trendiin vaikuttivat mm. kaupan, elintarvikkeiden ja kosmetiikan toimialojen vähentyneet investoinnit. Muissa mediaryhmissä päästiin jo hyvään kasvuvauhtiin. Erityisesti mainonta kasvoi elokuvissa ja ulkomainonnan välineissä.

Vähittäiskaupan osuus mainonnan määrästä on edelleen merkittävä 23 %, mutta osuus on pienentynyt 2 prosenttiyksikköä laskeneiden panostusten myötä. Finanssiala oli harvoja toimialoja, joissa investoitiin mediamainontaan enemmän kuin edellisenä vuonna.

Yllättävintä kehityksessä oli ehkä se, että ammatti- ja järjestölehdet pystyivät saamaan mainontaa lisää 2,9 % ja asiakaslehdet 3 %. Myös messumedia pääsi 5,1 %:n kasvuun.

Brändimainonnan osuus mediamainonnan kokonaisuudesta oli 62 %, ja pysyi suunnilleen ennallaan. Luokitellun mainonnan osuus oli 15 % vuonna 2017.

Panostukset sähköisiin medioihin olivat 56 % mainonnan kokonaisinvestoinneista. Verkkomainonta kasvoi 11,8 %, ja sen osuus mainonnasta oli jo 30,4 %.

Tiedot perustuvat Kantar TNS Oy:n kuukausittaiseen mediaseurantaan sekä vuosittaiseen erillistutkimukseen, jossa yhteistyökumppaneina ovat media-alan liitot. Uutena mediana kokovuositilastoon lisättiin messumedia, johon investoitiin viime vuonna 45 miljoonaa euroa.

Share: