Medialiitto haluaa suuria uudistuksia Postin toimintaan

17.9.2019 14:52Uutiset » Toimiala
Kuva: Posti.

Medialiiton mukaan Suomen postipalvelujen järjestäminen vaatii kokonaisvaltaista uudistusta, jolla kansalaisten tiedonsaanti kyetään turvaamaan mahdollisimman tasapuolisesti myös tulevaisuudessa. Liitto ehdottaa, että erillisiä jakeluja yhdistetään, jakeluyritykset kilpailutetaan ja Postin ristikkäiset roolit selkiytetään.

– Kun jakelun volyymit pienenevät, tarvitaan uusia tapoja kuluttajia palvelevan kustannustehokkaan jakelun tuottamiseksi. Valtiolla on tässä avainrooli sekä postilain säätäjänä että Postin omistajana, toteaa Medialiiton hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Taajamissa kahdesta päivittäisestä jakokerrasta olisi siirryttävä yhteen, mahdollisimman varhaiseen jakokertaan.

Julkisen vallan pitäisi mediatalojen ehdotuksen mukaan kilpailuttaa jakelusta vastaava yritys kullakin alueella. Kilpailun pitäisi kattaa koko jakeluvolyymi, ei pelkästään nykyistä yleispalvelutuotetta eli postimerkkikirjettä.

Share: