Media-alan kasvu vaimeaa 2020

16.1.2020 16:39Uutiset » Toimiala
Painoyritysten pyörät pyörinevät hitaammin 2020. Kuva: Konica Minolta.

Media- ja painotoimialan kokonaisliikevaihdon ei odoteta kasvavan kuluvana vuonna, ja myös alan työllisten määrän odotetaan edelleen supistuvan. Näin ennustaa Medialiiton ekonomisti Elias Erämaja. Hänen mukaansa suhdanteiden jäähtyminen vaimentaa etenkin painoalan näkymiä kuluvalle vuodelle.

Mediayrityksille helpotusta tuo se, että digitulojen odotetaan kasvavan kuluvana vuonna aiempaa ripeämmin digi-alv:n alennuksen myötä.

Viime vuosina koettu talouden korkeasuhdanne näytti hyödyttäneen ennen kaikkea painoalaa, jonka tuotantomäärät ajoittain jopa kasvoivat muun talouden vetämänä. Media- ja painoalan liikevaihtoa korkeasuhdanteen vuodet eivät onnistuneet kääntämään kasvu-uralle. Kasvun hedelmät karkasivat mainospuolella isolta osin kansainvälisille digijäteille, ja printtitulojen trendiomainen lasku jatkui euromääräisesti digin kasvua nopeammin.

Kuluttajien ostovoiman maltillinen kasvu tulee jatkumaan myös kuluvana vuonna. Tämä on Erämajan mukaan hyvä lähtökohta myös kotimaisten mediayritysten liiketoiminnan kannalta, vaikka ostovoiman kasvun voidaan olettaa välittyvän kulutuskysyntään korkeasuhdanteen jaksoa heikommin. Kuluttajien heikentyneiden luottamuslukujen valossa kotitaloudet tulevat varautumaan pahan päivän varalle kasvattamalla säästöastetta, mikä vaimentaa kulutuskysynnän kasvuodotuksia.

Hidastuvan kasvun vuosi

Suomessa koettu korkeasuhdanteen jakso on nyt ohitettu ja merkit talouskasvun hidastumisesta ovat selvät. Maailmantalouden ja euroalueen kasvun odotetaan jäävän vaisuksi ja Suomen talous seuraa kehitystä viipeellä.

Suomelle tärkeiden kauppakumppaneiden talouskasvu on jo hidastunut, mikä näkyy kotimaisten yritysten viennin kasvun hidastumisena. Kotimaan kasvun hidastumista ennakoivat Erämajan mukaan myös kuluttajien ja yritysten heikentyneet luottamusluvut. Toisaalta sekä EKP:n elvyttävä rahapolitiikka että uuden hallituksen julkisia menoja kasvattava finanssipolitiikka tukevat kasvua kotimaassa.


Vaimenevat suhdanteet estävät media-alan kasvun, ennustaa Medialiiton ekonomisti Elias Erämaja. Kuva: Medialiitto.
Share: