Konkurssiuhka kasvanut viestintäyrityksissä

17.11.2020 10:54Uutiset » Toimiala
Äänikirjat ovat nyt menestyvä media, joka kasvaa toisin kuin monet muut mediat. Kuva: BookBeat.

Näkymät palvelualoilla ovat heikentyneet merkittävästi toisen aallon myötä, selviää Palvelualojen työnantajat Paltan tuoreesta koronakyselystä. Konkurssiriski on suurin pk-yrityksissä, erityisesti hallinto- ja tukipalveluissa kuten matkatoimistoissa, sekä informaatio- ja viestintäalan kustannustoiminnassa.

Jopa 20 prosenttia Paltan kyselyyn vastanneista palveluyrityksistä ilmoittaa, että yritys on vaarassa ajautua konkurssiin seuraavan kolmen kuukauden aikana, mikäli tilanne jatkuu nykyisellään. Vielä elokuussa vastaava luku oli 11 prosenttia.

Liiketoiminnan uskotaan saavuttavan normaalin tason aikaisintaan ensi vuoden lopulla yli kolmasosassa yrityksistä ja ensi vuoden alussa noin viidessä prosentissa. Palveluyrityksistä 15 prosenttia uskoo, ettei liiketoiminta palaa enää koskaan kriisiä edeltävälle tasolle. Yhä useammalla aiemmin elpymässä olleella yrityksellä liikevaihdon kasvu hidastuu tai kääntyy uudelleen laskuun loppuvuotta kohti mentäessä.

Lomautuksia on vielä loppuvuonna edessä noin viidenneksessä yrityksistä. Uusia irtisanomisia pitää todennäköisenä 6 prosenttia vastaajista. Eniten irtisanomisia ja lomautuksia on edessä hallinto- ja tukipalveluissa sekä teknisissä palveluissa. Edelliseen elokuun kyselyyn verrattuna henkilöstömäärän lasku kiihtyy hallinto- ja tukipalveluissa sekä viihteessä ja virkistyksessä.

Yritysten tilanteessa suuria eroja

Informaatio- ja viestintäpalveluissa tilanne näyttää olevan hyvin erilainen eri yrityksissä. Normaaliin tasoon liiketoiminnassa on päässyt 14 % yrityksistä ja 29 % kertoo, että koronakriisi ei ole vaikuttanut liiketoimintaan. Lomautuksia joutuu todennäköisesti tekemään 38 % yrityksistä ja irtisanomisia 4 %. Kuitenkin 9 % alan yrityksistä uskoo lisäävänsä henkilökuntaa.

Paltan mukaan kyselyn otos ei ole tilastollisesti edustava. Tulokset ovat kuitenkin suuntaa antavasti yleistettävissä. Kyselyn vastaukset on painotettu toimialojen yrityskoon ja yritysmäärien mukaisesti Tilastokeskuksen Yritysten rakennetilaston perusteella.

Share: