Kartongin vienti vetää – paperin sakkaa

16.4.2021 08:52Uutiset » Toimiala
Stora Enson uusi kraftliner-kone Oulun tehtaalla vetää Suomen kartongin viennin yli kymmenen prosentin kasvuun tänä vuonna. Kuva: Stora Enso.

Suomen metsäteollisuus ponkaisee tänä ja ensi vuonna ylös koronakuopasta, kun maailman maiden taloudet avautuvat sulkutiloista, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Elpyminen on sellun, kartongin ja sahatavaran varassa. Paperin viennin arvo laskee edelleen selvästi.

– Tänä vuonna Suomen metsäteollisuuden viennin arvo palautuu seitsemän prosenttia vuodesta 2020, ja ensi vuonnakin kasvua nähdään noin neljä prosenttia. Varsinkin sellun hinta on voimakkaassa nousussa. Toipuminen kuitenkin riippuu maailmantalouden kasvusta, sanoo PTT:n metsäekonomisti Matti Valonen.

Viennin arvo jää reilusti pienemmäksi kuin pandemiaa edeltävänä aikana 2019, sillä muiden tuotteiden kasvu ei riitä kompensoimaan graafisen paperin alamäen tuottamaa aukkoa. Paperin vienti koki 2020 ennennäkemättömän noin neljänneksen romahduksen, ja lasku jatkuu edelleen tänä vuonna nopeana, koska tuotantokapasiteettia on purettu.

Graafisen paperin kysyntä elpyy ennusteen mukaan hieman, kun koronarajoitukset hellittävät ja ihmiset palaavat työpaikoilleen, mutta laskeva trendi ei taitu, eikä koronaa edeltävään tilanteeseen ole paluuta.

Kartongin vientiin lähivuosina vaikuttaa eniten Oulussa käynnistynyt Stora Enson aaltopahvin pintamateriaalia eli kraftlineria valmistava kone. Se vetää kartongin viennin yli kymmenen prosentin kasvuun tänä vuonna. Kartongin viennin arvo ylittää paperin viennin arvon tänä vuonna ja nousee arvoltaan suurimmaksi metsäteollisuuden vientituotteeksi.

UPM parantaa ja rationalisoi

Merkkinä viennin elpymisestä voidaan nähdä UPM:n positiivinen tulosvaroitus. Sen mukaan yritys odottaa vertailukelpoisen liikevoiton nousevan sekä vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla että koko vuonna 2021 verrattuna vuoden 2020 vastaaviin ajanjaksoihin.

UPM:n vertailukelpoinen liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä 2021 oli 279 miljoonaa euroa, samalla tasolla kuin vuosi sitten. Sellun kysyntä on pörssitiedotteen mukaan jatkunut hyvänä ja sellun hinnat ovat nousseet arvioitua nopeammin. Samaan aikaan vahva markkinatilanne on jatkunut tarramateriaaleissa, erikoispapereissa ja energiassa. Graafisten paperien kysyntä ja hinnat ovat toteutuneet odotusten mukaisesti, laskien vertailuajanjaksoihin verrattuna.

UPM on kuitenkin myös tiedottanut toimenpiteistä kilpailukyvyn varmistamiseksi. Yritys pyrkii lisäämään tehokkuutta globaaleissa funktioissaan järjestämällä uudelleen ja virtaviivaistamalla toimintoja kolmessa maassa. Toteutuessaan suunnitelmat vähentäisivät enintään 51 työsuhdetta Suomessa, Saksassa ja Itävallassa. Yt-neuvottelut koskevat myös Raflatac-yksikköä, joka valmistaa tarramateriaaleja.

Reino Lantto

Share: