Kärkimedia valittaa Postin hinnoittelusta

13.12.2017 08:05Uutiset » Toimiala
Postinen-mainoslehti. Kuva: Posti.

Kärkimedia on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastoa tutkimaan, rikkooko Posti voimassa olevia kilpailusääntöjä osoitteettoman suorajakelun hinnoittelussa. Kärkimedian mukaan Posti kykenee hinnoittelemaan osoitteettoman suorajakelun huomattavan alas, koska se ei allokoi siihen liittyviä kuluja oikeudenmukaisesti ja kustannusperusteisesti.

Kärkimedia Oy on noin 30 suomalaisen sanomalehden omistama markkinointikanava, jonka tavoitteena on edistää jäsentensä ilmoitusmyyntiä sekä toimia yhteistyöorganisaationa.

Myös Suomen Suoramainonta Oy (SSM) on syyttänyt Postia saalistushinnoittelusta. SSM arvioi aiemmin, että Posti on laskenut mainoslähetysten hintojaan asiakkailleen jopa 50 prosenttia vuoden 2016 hintoihin verrattuna. SSM olettaa, että Posti myy mainosjakelua tappiolla.

Kärkimedia katsoo, että Posti pyrkii eliminoimaan kilpailun alalta hinnoittelemalla osoitteettoman suorajakelunsa hinnan niin alhaiseksi, että kilpailijat eivät pysty vastaamaan siihen. Tähän viittaa Kärkimedian mukaan se, että yhtiö on samaan aikaan nostanut perusjakelunsa ja varhaisjakelunsa hintoja.

Kärkimedian näkemyksen mukaan Postilla on määräävä markkina-asema kirjeiden jakelussa, lehtien päiväjakelussa sekä osoitteellisessa suorajakelussa valtakunnallisesti. Lisäksi Postilla on Kärkimedian käsityksen mukaan määräävä markkina-asema myös sanomalehtien varhaisjakelussa alueellisesti sekä osoitteettoman suoramainonnan jakelussa valtakunnallisesti.

Postinen kiistan ytimessä

Kiistan ytimessä on Postin Postinen-lehtinen. Posti kertoo valtakunnallisesti osoitteettomana jaeltavan Postisen olevan Suomen suurin printtimedia. Nelisivuinen lehtinen sisältää ajankohtaista tietoa Postista sekä viihteellistä ajanvietettä. Mainostilaa myydään etukanteen, sivulle kolme ja takakanteen.

– On mainontaa ostavan asiakkaan etu selvittää, onko eri jakelutuotteiden toimijoiden hinnoittelu reilua ja ennen kaikkea voimassa olevien säädösten mukaista. Syystä tai toisesta aiheutuva kilpailun väheneminen koituu lopulta aina asiakkaan vahingoksi, Kärkimedian toimitusjohtaja Tom Jungell sanoo tiedotteessa.

Posti torjuu väitteet osoitteettoman suorajakelunsa saalistushinnoittelusta.

– Meidän hinnoittelussamme ei ole mitään laitonta, sanoo Postin kirje- ja markkinointipalveluista vastaava johtaja Kaj Kulp.

Kulpin mukaan Kärkimedian väite on hyvin samantyyppinen väite, kuin mitä Suomen Suoramainonta esitti aiemmin. Kaksi eri viranomaista on jo tutkinut SSM:n väitteen ja todennut, että Postin hinnoittelussa ei ole mitään laitonta.

Share: