Ilkka-Yhtymä yhdistää lehtitoimintansa

9.1.2018 08:50Uutiset » Toimiala
Ilkka-lehden digitaalinen versio.

Ilkka-Yhtymä yhdistää kustannusliiketoimintaansa. Tytäryhtiö I-Mediat Oy:n nykyiset maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminta sekä paikallislehtiliiketoiminta yhdistetään ja organisoidaan kaupalliseksi toiminnoksi sekä sisällöntuotannoksi. I-Mediat irtisanoo yt-neuvottelujen tuloksena 17 henkilöä.

Yt-neuvottelujen tavoitteena oli yhtymän tiedotteen mukaan toiminnan tehostaminen ja uudelleenjärjestelyt kannattavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa. Tehostamistoimilla haettiin noin 2 miljoonan euron vuotuisia säästöjä, ja toiminnan tehostamisen arvioitiin johtavan enintään 35 henkilön vähentämiseen. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki henkilöstöryhmät I-Mediat Oy:ssä, yhteensä noin 200 henkilöä.

Neuvottelujen lopputuloksena henkilöstövaikutukset toteutetaan osin eläköitymisten ja muiden vapaaehtoisratkaisujen kautta sekä jättämällä määräaikaisia ja vapautuvia toimia täyttämättä. Lisäksi kolmen henkilön työsuhde osa-aikaistetaan ja 17 henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen. Henkilöstövähennysten yhteenlaskettu vaikutus on noin 34 henkilötyövuotta, ja ne kohdistuvat tasaisesti eri toimintoihin.

I-Mediat Oy:n operatiivisesta kustannusliiketoiminnasta vastaa 1.2.2018 alkaen liiketoimintajohtaja Jarno Puutio, joka toimii tällä hetkellä I-Mediat Oy:n maakunta- ja kaupunkilehtiliiketoiminnasta vastaavana johtajana.

Ilkka-Yhtymän muodostavat emoyhtiö Ilkka-Yhtymä Oyj, kustannusyhtiö I-Mediat Oy sekä painotoimintayhtiö I-print Oy. Konserniin kuuluvat mm. maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen.

Share: