I-print lopettaa sanomalehtien painamisen

16.6.2021 15:50Uutiset » Toimiala

Ilkka-Yhtymä on päättänyt yt-neuvottelujen lopputuloksena hankkia sanomalehtipainamisen jatkossa ostopalveluna. Päätöksen myötä sanomalehtipainaminen päättyy Seinäjoella konserniin kuuluvassa I-Printissä vuoden 2021 loppuun mennessä.

Konsernin painetut lehdet jatkavat ilmestymistä entiseen tapaan ja päätös niiden uudesta painopaikasta tehdään myöhemmin. I-print Oy:n muut painotoiminnot eli erikois-, arkki- ja digipaino jatkavat toimintaansa normaalisti.

Sanomalehtipainon lakkauttamisen myötä painon päivä- ja yövuoron sekä huollon henkilöstöstä 19 henkilön työsuhde päättyy irtisanomiseen. Työsuhteiden päättymiset ajoittuvat joulukuulle 2021. Lisäksi uusia työsopimuksia tarjotaan kolmelle henkilölle irtisanomisperusteisten ehtomuutosten johdosta.

Päätökset sanomalehtipainamisen hankkimisesta ostopalveluna ja oman sanomalehtipainamisen sulkemisesta johtuvat konsernin tiedotteen mukaan mediakulutuksen ja toimintaympäristön muutoksesta sekä tarpeesta tehostaa toimintaa. Sisältöjen kulutus on digitalisoitunut viime vuosina. Painoaikataulujen merkitys uutisten julkaisemisessa on vähentynyt nopean digitaalisen julkaisemisen myötä. Ilkka-Yhtymän mediat uutisoivat jo nyt kattavasti verkossa ennen painettujen lehtien ilmestymistä.

– Painopaikan vaihtuminen ei vaikuta Ilkka-Pohjalaisen, paikallis- tai kaupunkilehtiemme painettujen lehtien ilmestymiseen, kehittämiseen tai journalistiseen sisältöön. Painetut lehdet ja niiden digitaaliset sisällöt tukevat ja täydentävät toisiaan. Kykymme uutisoida verkossa paranee uuden julkaisujärjestelmän myötä. Uusi verkkojulkaisujärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 loppupuolella, sanoo Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila.

Share: