Grano vähentää 100 työntekijää

16.11.2017 14:46Uutiset » Toimiala

Panostaja-konserniin kuuluva Grano-konserni on saanut yhteistoimintaneuvottelut päätökseen. Neuvottelujen tuloksena henkilöstön määrä konsernin eri toimipisteissä vähenee arviolta noin 100 henkilöllä.

Neuvotteluissa sovitut toimenpiteet pitävät sisällään konsernitason toimintojen tehostamisen sekä tuotannon tehostamisen uudelleenjärjestelyillä ja keskittämisellä. Yhtiö arvioi alun perin, että suunnitellut uudelleenjärjestelyt saattavat johtaa enintään 150 henkilön lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai irtisanomiseen. Grano-konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 1 139 henkilöä.

Panostajan tiedotteen mukaan toimintojen uudelleenjärjestelyillä ja tehostamisella tavoitellaan noin neljän miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä, joista tilikaudella 2018 arvioidaan toteutuvan hieman alle puolet.

Lehtiyhtiöissä lisää yt-neuvotteluja

Lehtiyhtiöiden yhteistoimintaneuvotteluja on käynnistynyt lisää. Keski-Pohjanmaan Kirjapaino käynnisti 15.11. yt-neuvottelut, jotka koskevat mediakonsernin julkaisuliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä on noin sata työntekijää.

Tavoitteena ovat noin 500 000 euron säästöt vuositasolla. Se edellyttää työnantajan mukaan noin yhdeksän henkilötyövuoden vähentämistä. Vähennykset pyritään tekemään tarjoamalla taloudellisia tukipaketteja. Työnantaja perustelee vähennystarvetta sillä, että julkaisuliiketoiminnan kannattavuus ei ole kehittynyt tavoitteiden mukaisesti, eikä nähtävissä ole, että taloustilanteen yleinen piristyminen vaikuttaisi nopeasti tulokseen.

Julkaisuliiketoimintaan kuuluvat eri lehtien toimitukset, myynti- ja markkinointi, asiakaspalvelu sekä sivunvalmistus.

Ilkka-Yhtymä -konserniin kuuluva I-Mediat Oy aloitti yt-neuvottelut 16.11. Neuvottelujen piirissä ovat kaikki henkilöstöryhmät, eli yhteensä noin 200 henkilöä. Työnantajan alustavan arvion mukaan enintään 35 henkilön työpaikka on uhattuna. Yhtiö tavoittelee noin kahden miljoonan euron vuotuisia säästöjä.

Neuvotteluissa käsitellään muun muassa toimintojen uudelleen järjestelyjä, toimenkuvien muutoksia, joidenkin toimintojen keskittämistä, palveluiden ostoja, mahdollisia uudelleenkoulutuksia ja osa-aikaistamisia irtisanomisten vaihtoehtona.

Lehtiyhtiöiden yhteistoimintaneuvotteluista kertoi Teamliitto.

Share: