Festivaalien peruuntuminen iskee Sanomaan

29.4.2020 15:00Uutiset » Toimiala
Suomipop Festivaali on yksi Media Finlandin kesältä 2020 peruuntuneista tapahtumista. Kuva: Suomipop Festivaali.

Sanoma-konserni menestyi kohtuullisesti alkuvuonna ja liikevaihto jopa nousi pääosin Iddinkin yritysoston vuoksi. Operatiivinen liikevoitto kuitenkin laski. Koronakriisi näkyy erityisesti Sanoman tapahtumaliiketoiminnassa, joka supistuu jyrkästi tänä vuonna.

Vuonna 2019 Sanoman tapahtumaliiketoiminnan liikevaihto oli n. 35 milj. euroa ja sen operatiivinen liikevoittoprosentti oli korkeampi kuin Sanoma Media Finlandin operatiivinen liikevoittoprosentti (12,0 %). Nyt tapahtumien sekä liikevaihto että voitto ovat osavuosikatsauksen mukaan putoamassa nollaan, koska kaikki Media Finlandin kesän 2020 festivaalit perutaan.

Media Finlandissa yli puolet kokonaisliikevaihdosta tulee tilaus- ja muusta kuluttajamyynnistä, joihin epidemialla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta, ellei poikkeustilanne pitkity tai voimistu. Sanoma arvioi, että koronaviruksen leviämisellä on merkittävä vaikutus Media Finlandin mainos- ja markkinointiliiketoiminnan liikevaihtoon ja kannattavuuteen.

Learning tuottaa tulosta

Learningin liikevaihtoon ja kannattavuuteen epidemialla ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta. Vuonna 2019 toteutuneiden Learningin yritysostojen ja Media Netherlandsin divestoinnin jälkeen valtaosa konsernin operatiivisesta tuloksesta tulee vuonna 2020 Learningista.

Sanoman liikevaihto kasvoi alkuvuonna 188 milj. euroon (2019: 163) pääosin Iddinkin yritysoston seurauksena. Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja laski -8 milj. euroon (2019: -5) Media Finlandin suunniteltujen, tavanomaista korkeampien TV- ja markkinointikustannusten seurauksena.

Sanoman liiketoiminta on muuttunut ja tulee muuttumaan merkittävästi yrityskauppojen vuoksi. Alma Median aluelehtien oston odotetaan toteutuvan huhtikuun lopussa.

Share: