Edita Prima toimii ilmastoneutraalisti

21.6.2010 13:17Uutiset » Toimiala

Respect Europe on sertifioinut Edita Prima Oy:n ilmastoneutraaliksi yritykseksi. Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen edellyttää yrityksen toiminnasta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen kartoittamista, toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi mahdollisimman alhaisiksi sekä päästöjen kompensoimista.

Edita Prima kartoitti toimintansa hiilijalanjäljen vuosilta 2008 ja 2009. Hiilijalanjälki pieneni tänä aikana yli 60 prosenttia. Merkittävin pienenemiseen vaikuttava tekijä oli siirtyminen käyttämään uusiutuvista luonnonvaroista tuotettua nk. vihreää sähköä. Vuonna 2009 yhtiön toiminta aiheutti noin 1250 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Merkittävimmät päästökohteet olivat henkilökunnan työmatkat, valmiiden tuotteiden kuljetukset ja kaukolämpö.
Edita Prima kompensoi jäljelle jääneet hiilidioksidipäästönsä rahoittamalla YK:n valvomaa puhtaan kehityksen mekanismin (CDM, clean development mechanism) mukaista Suryateja-hanketta. Hankkeen avulla ylläpidetään Intian Andhra Pradeshissa toimivaa biovoimalaa. Biovoimalassa tuotetaan sähköä maatalousjätteestä, millä korvataan fossiilisten polttoaineiden tarvetta.

”Ilmastonmuutos on suurin yksittäinen uhka kestävälle kehitykselle. Koska haluamme olla viestintäalan johtava yritys ympäristöasioissa, meidän on otettava mahdollisimman hyvin huomioon oma vaikutuksemme ilmastonmuutokseen. Näin pystymme tarjoamaan myös asiakkaillemme ekologisempia viestintäpalveluja”, sanoo Editan pohjoismaisesta ympäristöohjelmasta, Green Editasta vastaava Mika Ruuskanen.

Edita Priman ilmastoneutraalius on osa pohjoismaista Green Edita -ohjelmaa. Konsernin yhtiöistä ilmastoneutraaliuden ovat jo aikaisemmin saavuttaneet ruotsalaisyhtiöt Edita Bobergs AB, Edita Västra Aros AB ja JG Communication AB.

”Tavoitteemme on, että koko konserni on ilmastoneutraali vuoden 2011 loppuun mennessä. Suomessa seuraava vaihe on toimistoissa toteutettava Green Office -ympäristöjärjestelmä. Editan kaikki tuotantolaitokset ovat jo ISO 14001 -sertifioituja, ja niillä on sekä Joutsenmerkin että paperin alkuperämerkkien käyttöoikeudet”, Ruuskanen kertoo. Keväällä 2010 toteutetussa henkilöstökyselyssä peräti 90 prosenttia vastaajista piti tärkeänä sitä, että Edita-konserni toimii esikuvana ympäristötyössä.

Lisätietoja:
http://www.edita.fi
http://www.respecteurope.com

Share: