Canon tutki taantuman vaikutuksia painoalaan

4.3.2010 01:00Uutiset » Toimiala

Rochester Institute of Technology selvitti Canonin toimeksiannosta professori Frank Romanon johdolla jo kolmannen kerran painoalan liiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä. Tällä kertaa aiheena oli taantuman vaikutukset graafisen alan yrityksille. Tutkimusta varten haastateltiin 840 painoyrityksen edustajaa, joista yli 65 prosenttia oli Länsi-Euroopasta.

Tutkimuksen alustavan raportin tärkeimmät löydökset:
Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä painotalojen asiakkaat pienensivät budjettejaan voimakkaasti, mikä pakotti alan palveluntarjoajat arvioimaan uudelleen liiketoimintaansa ja virtaviivaistamaan tuotantoprosessejaan. Parhaiten muutoksessa selvisivät digitaaliseen painamiseen investoineet yritykset, sillä joustavan digitaalisen työnkulun ja -teknologian avulla on helpompi sopeutua kysynnän muutoksiin. Sen sijaan perinteiseen teknologiaan luottavat painotalot olivat vaikeuksissa muuttuvassa markkinatilanteessa. Muutos näkyi 2009 digitaalisten painotuotteiden 27 prosentin myynnin kasvuna, kun offset-painotöiden myynti laski noin 18 prosenttia Länsi-Euroopassa.

Tutkimuksessa digitaaliseen painamiseen luettiin myös suurkuvatulostimet, joihin investoineet painotalot menestyivät taantumassa keskimääräistä paremmin. Liiketoiminnan tuottavuutta paransi esimerkiksi julisteiden, opasteiden ja messumateriaalien tulostaminen sekä erikoismateriaaleille teollisuuden tarpeisiin tehtävät tulostustyöt.

Keskeinen menestystekijä taloudellisessa taantumassa on ollut onnistunut liikkeenjohto. Tutkimuksen mukaan menestyvät yritykset löysivät markkinasegmenttejä, joilla he kykenivät tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen. Toinen menestystekijä oli sähköiset palvelut, joilla voitiin erottautua kilpailijoista. Toimialan palveluntarjoajat ennakoivat tästä vuodesta edellisvuotta parempaa. Yli puolet digitaalista painotekniikkaa hyödyntävistä yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan ja voittoaan myös 2009.
Tutkimustulokset kokonaisuudessaan julkistetaan Ipex-messuilla toukokuussa.

– Canon panostaa vahvasti graafisen alan ratkaisujen kehittämiseen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ne painoalan yritykset jotka ovat kehittäneet toimintaansa kuuntelemalla omia asiakkaitaan ja luomalla asiakkailleen lisäarvoa, pärjäävät vaikeassakin taloustilanteessa, Canon Oy:n Ammattitulostusratkaisujen markkinointipäällikkö Juha Wallin sanoo.

– Toimiala odottaa tästä vuodesta selvästi edellisvuotta parempaa. Tämä on erittäin positiivinen uutinen. Valoisat näkymät tietävät hyvää myös tuleville Ipex-messuille, jotka ovat erinomainen tilaisuus löytää uusia, kilpailukykyä lisääviä toimintamalleja ja teknologioita, Wallin jatkaa.

Graafisen alan ammattilaisille suunnatut kansainväliset Ipex-messut järjestetään Birminghamissa Englannissa 18. – 25. toukokuuta.

Share: