Aikakauslehtiä luetaan mieluiten painettuna

19.9.2018 09:41Uutiset » Toimiala
Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen viikoittain eri lukuvälineillä 2011–2018. Kuva: Media Audit Finland.

Digitaalisen lukemisen suosio on kasvanut, mutta erityisesti aikakauslehdissä painettu sana pitää pintansa. KMT-tutkimuksen mukaan keväällä 2011 53 % luki aikakauslehtensä kuukausittain pelkästään painettuna ja keväällä 2018 lukijoita oli täsmälleen sama osuus.

Ainoastaan digitaalista aikakauslehteä luki keväällä 2011 prosentti ja 2018 keväällä kahdeksan prosenttia suomalaisista. Alle 35- vuotiaista lukijoista 17 % luki ainoastaan digitaalista aikakauslehteä ja ainoastaan painettua 35 %.

Lukutapojen monipuolistuessa suomalaiset taloudet tilaavat edelleen uskollisesti lehtensä: 64 %:lla suomalaisista (12+ vuotiaista) on painetun sanomalehden tai digitaalisen sisällön tai näiden yhdistelmän maksettu tilaus ja 59 %:lla vastaava aikakauslehden maksettu tilaus.

Sanomalehdissä painetun ja digitaalisen lukutavan yhdistelmä on vahvin. Sanomalehtensä luki keväällä 2011 viikoittain painettuna ja digitaalisena 54 % suomalaisista ja keväällä 2018 edelleen lähes sama määrä 49 %. Pelkästään digitaalisena sanomalehtensä lukevien osuus on kasvanut samaan aikaan 4 %:sta 22 %:iin. Voimakkaimmin siirtyminen pelkkään digitaaliseen lukemiseen näkyy iltapäivälehtien lukemisessa. Yllättävää ei liene sekään, että pelkkää digitaalista lukemista suosivat alle 35-vuotiaat, joista 48 % lukee sanomalehteä painettuna ja digitaalisena sekä 34 % pelkästään digitaalisena.

KMT seuraa jatkuvasti vuonna 2011 aloitettua trendiä suomalaisten lukemistavoista ja -välineistä. Painettuna lehteään lukee viikoittain 75 % ja digitaalisena 65 % vastaajista. Painettu lehti on lukutavoista suosituin. Digitaalisen lukemisen välineistä matkapuhelin ja tietokone ovat käytössä viikoittain lähes puolella lukijoista, ja neljänneksellä lukuväline on tabletti.

Share: