Aikakauslehtiä luetaan mieluiten painettuna

19.9.2018 09:41Uutiset » Toimiala
Sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen viikoittain eri lukuvälineillä 2011–2018. Kuva: Media Audit Finland.

Digitaalisen lukemisen suosio on kasvanut, mutta erityisesti aikakauslehdissä painettu sana pitää pintansa. KMT-tutkimuksen mukaan keväällä 2011 53 % luki aikakauslehtensä kuukausittain pelkästään painettuna ja keväällä 2018 lukijoita oli täsmälleen sama osuus.

Ainoastaan digitaalista aikakauslehteä luki keväällä 2011 prosentti ja 2018 keväällä kahdeksan prosenttia suomalaisista. Alle 35- vuotiaista lukijoista 17 % luki ainoastaan digitaalista aikakauslehteä ja ainoastaan painettua 35 %.

Lukutapojen monipuolistuessa suomalaiset taloudet tilaavat edelleen uskollisesti lehtensä: 64 %:lla suomalaisista (12+ vuotiaista) on painetun sanomalehden tai digitaalisen sisällön tai näiden yhdistelmän maksettu tilaus ja 59 %:lla vastaava aikakauslehden maksettu tilaus.

Sanomalehdissä painetun ja digitaalisen lukutavan yhdistelmä on vahvin. Sanomalehtensä luki keväällä 2011 viikoittain painettuna ja digitaalisena 54 % suomalaisista ja keväällä 2018 edelleen lähes sama määrä 49 %. Pelkästään digitaalisena sanomalehtensä lukevien osuus on kasvanut samaan aikaan 4 %:sta 22 %:iin. Voimakkaimmin siirtyminen pelkkään digitaaliseen lukemiseen näkyy iltapäivälehtien lukemisessa. Yllättävää ei liene sekään, että pelkkää digitaalista lukemista suosivat alle 35-vuotiaat, joista 48 % lukee sanomalehteä painettuna ja digitaalisena sekä 34 % pelkästään digitaalisena.

KMT seuraa jatkuvasti vuonna 2011 aloitettua trendiä suomalaisten lukemistavoista ja -välineistä. Painettuna lehteään lukee viikoittain 75 % ja digitaalisena 65 % vastaajista. Painettu lehti on lukutavoista suosituin. Digitaalisen lukemisen välineistä matkapuhelin ja tietokone ovat käytössä viikoittain lähes puolella lukijoista, ja neljänneksellä lukuväline on tabletti.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone