Acta Printille Heidelberg Speedmaster XL 105

23.6.2010 10:33Uutiset » Laitteet

Forssan Kirjapaino -konserniin kuuluva tamperelainen Acta Print on tilannut aikakauslehtitehtaalleen 5-värisen lakkayksiköllä varustetun Speedmaster XL 105 -painokoneen. Uusi kone on varustettu monipuolisella automatiikalla ja se tulee aikakauslehtien kansituotantoon korvaamaan vanhan Speedmaster CD 102 -koneen.

Forssan Kirjapaino Oy on jo kauan ollut tunnettu mittavasta aikakauslehtituotannostaan. Vuonna 2007 Acta Print Oy:n aikakauslehtiliiketoiminnat siirtyivät Forssan Kirjapaino Oy:lle ja ostetuista liiketoiminnoista muodostettiin Forssan Kirjapainon tytäryhtiö. Acta Print ja Forssan Kirjapaino muodostavat yhdessä modernin ja tehokkaan täyden palvelun painotalon. Konsernin tilauspainotoimintojen uudeksi toiminimeksi otetaan 1.10.2010 alkaen Forssa Print.

Pala graafisen teollisuuden historiaa

Forssan Kirjapaino Oy:n historia ulottuu Suomen itsenäistymisen aikaan vuonna 1917. Esko Aaltosen Forssaan perustaman lehden ensimmäinen numero ilmestyi muutamaa viikkoa ennen Suomen itsenäistymistä. Vuonna 1919 säädetyn painovapauslain jälkeen Esko Aaltonen perusti kirjapainon ja antoi sille nimeksi Forssan Kirjapaino Oy.

Ensimmäinen offset-painokone hankittiin Forssaan vuonna 1972 ja samalla siirryttiin valoladontaan. Näin Forssan Kirjapaino oli Suomessa ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön uutta tekniikkaa. Heatset-rotaatio otettiin käyttöön vuonna 1997 uuden painotalon valmistumisen myötä.

Acta Printin historia juontuu WSOY:n graafisen laitoksen Porvoon lehtipainoista, jotka siirrettiin Acta Printille vuonna 1998. Yhtiön omistivat puoliksi WSOY ja Otava. Seuraavana vuonna liiketoiminta siirrettiin Editalle. Vuonna 2003 lakkautettiin Porvoon lehtipaino ja yhtiöön liitettiin Alprintin Raholan lehtipaino Tampereella. Vuonna 2007 Raholan lehtitehdas siirtyi Forssan Kirjapainon tytäryhtiölle Forssan Kustannus Oy:lle.

Monipuolinen aikakauslehtien valmistaja

Forssa Print on suuri aikakauslehtien valmistaja, jonka lehtitehtaista valmistuu merkittävä osa kaikista Suomessa painettavista aikakauslehdistä. Yhtiön keskeisiä markkina-alueita ovat Suomen lisäksi muut Pohjoismaat ja Venäjä. Viennin osuus liikevaihdosta on noin 25%. Konsernin viime vuoden liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 420 henkilöä.

Forssan tuotantolaitoksilla Forssa Print painaa aikakauslehtiä kahdella heatset-rotaatiolla ja useilla arkkipainokoneilla. Tampereella tuotannon ytimen muodostavat kolme heatset-rotaatiota. Kokonaisuutena Forssa Print pystyy vastaamaan erittäin joustavasti sekä pieniin että suuriin tuotantotarpeisiin.

Tampereelle uusi kansikone

Nyt hankittu Heidelberg Speedmaster XL 105 tullaan sijoittamaan Raholan lehtitehtaalle, missä sitä käytetään ensisijaisesti aikakauslehtien kansien tuotannossa. Uusi kone korvaa 11 vuotta vanhan 5-värisen + lakka Heidelberg Speedmaster CD 102 -koneen, jolla on tähän mennessä painettu yli 330 miljoonaa kierrosta.

Uudessa XL 105 – kone edustaa sukupolvea ja pitää sisällään käytännössä kaiken tuotantoa tehostavan nykyaikaisen automatiikan, tärkeimpinä Prinect Inpress Control – spektrofotometrinen laadunmittaus- ja ohjausjärjestelmä, joka toimii ”closed loop” periaatteella, eli lukupäät sijaitsevat painokoneen sisällä ja automatiikka hoitaa värien ja rekisterin säädöt.

Uuden koneen suurin nopeus on 18.000 kierrosta tunnissa ja suurinta nopeutta voidaan ajaa hyvin laajalla materiaalivalikoimalla. Forssa Printin kone tulee olemaan Suomen yhdeksäs Heidelberg Speedmaster XL-painokone.

Forssa investoi tuottavuuteen

– On luonnollista, että painokalustoa pitää uudistaa aika-ajoin, sanoo Forssa Printin toimitusjohtaja Seppo Aaltonen. – Samalla taataan asiakkaiden kannalta tärkeät tekijät – toimitusvarmuus ja hyvä laatu. Tehokkaat ja tuottavat laitteet varmistavat nämä asiat.

Aaltosen mukaan markkinatilanne on vielä hiukan vaisu, mutta orastavaa kasvua on jo nähtävissä. Tämä vaikuttaa myös painojen myynti- ja tuotantomääriin. Nyt tehdyn koneinvestoinnin ajoitusta Aaltonen ei kuitenkaan pidä markkinatilanteesta johtuvana, vaan aivan tavanomaisena korvausinvestointina, joita tehdään jatkuvasti tarpeen mukaan.

– Hankintaprosessin aikana luonnollisesti vertailtiin erilaisia vaihtoehtoja ja tämä kone täyttää tarpeemme niin laadun kuin tehokkuuden osalta, jatkaa Aaltonen. – Uudessa koneessa on automatiikkaa selvästi enemmän kuin edeltäjässään, kysymyksessä on uusi konemalli ja runsaassa 10 vuodessa on muutenkin tapahtunut paljon kehitystä. Kone sopii hyvin Tampereen lehtitehtaamme pitkien painosten tuottamiseen.

Heidelberg vahvistaa markkinaosuuttaan

– Olemme erittäin iloisia Forssa Printin päätöksestä, sanoo Heidelberg Finland Oy:n myyntipäällikkö Markku Mäkinen. – Taantuman aikana uusia merkittäviä investointeja harkitaan tavallistakin tarkemmin. Taantuma on mahdollista voittaa kannattavuutta parantamalla ja painoalan kannattavuus paranee entistä tehokkaammilla, tuottavammilla ja pidemmälle automatisoiduilla Heidelberg-painokoneilla.

Lisätietoja: http://www.actaprint.fi ja http://www.heidelberg.fi

Share: