Teknojätit taipumassa korvauksiin sisältöjen jakamisesta

24.2.2021 09:30Uutiset » Toimiala
Uutiset ovat erittäin suosittua digitaalista sisältöä, jota jaellaan teknojättien alustoilla. Kuva: Medialiitto.

Digitaalisen sisällön jakamista hallitsevat teknojätit alkavat taipua korvausten maksamiseen sisältöä tuottaville uutismedioille. Microsoft ja eurooppalaiset mediatalot ovat sopineet pyrkivänsä sopuun tavasta, jolla amerikkalaisyhtiö maksaa teknologia-alustojensa käyttämistä sisällöistä korvauksia uutistoimituksille.

Microsoft on jo suostunut maksamaan mediayhtiöille korvauksia Australiassa. Siellä viranomaiset voivat uuden lain mukaan määrätä korvaustason välimiesmenettelyssä, jos digijätit ja kustantajat eivät pääse neuvotteluissaan sopuun. Myös Google on sopinut korvauksesta joidenkin yritysten kanssa.

Facebook ilmoitti aiemmin rajoittavansa australialaisten mediayhtiöiden uutissisältöjen jakamista alustallaan vastalauseena Australian laille. Yhtiö on kuitenkin nyt palauttanut uutissisältöjen jakamisen palveluunsa.

Eurooppalaiset lehtikustantajajärjestöt ja Microsoft esittävät Eurooppaan uuden lehtikustantajan lähioikeuden tavoitteet turvaavaa lakia, jolla teknojätit pakotetaan neuvottelemaan ja maksamaan kustantajille korvaus hyödyntämistään mediasisällöistä samoin kuin Australiassa.

Lehtikustantajat ja Microsoft pitävät tärkeänä, että demokratialle tärkeän luotettavan journalismin kustantaminen turvataan digitaalisessa ympäristössä, jossa Googlen ja Facebookin kaltaiset portinvartija-alustat ovat määräävässä markkina-asemassa.

– On hienoa, että globaalia valtaa käyttävistä yhtiöistä löytyy myös vastuullisia toimijoita, jotka noudattavat paikallista lainsäädäntöä, sen sijaan että uhkaavat lähteä pois kyseiseltä markkinalta. Euroopassakaan ei voida enää luottaa teknojättien hyväntahtoisuuteen, Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg toteaa.

Uutta säätelyä tulossa digipalveluihin

Suomi on muiden Euroopan unionin jäsenmaiden mukana saattamassa ensi kesänä voimaan uutta tekijänoikeusdirektiiviä. Se antaa lehtikustantajille selkeän oikeuden lisensioida sisältöjään alustayhtiöille. Ranskassa kustantajat ja Google ovat jo tehneet ensimmäisiä sopimuksia korvauksista lehtikustantajille. Uuden oikeuden soveltamisessa sitovasti ja kattavasti on kuitenkin vielä paljon epävarmuuksia.

EU valmistelee parhaillaan teknojättien sääntelyä kahdella uudella asetuksella. Ne koskevat digitaalisia palveluja ja digitaalisia markkinoita.

– Australian mallin mukainen sääntely sopisikin Euroopassa hyvin osaksi digitaalisia markkinoita koskevaa EU-asetusta. Toisena vaihtoehtona olisi vastaava kansallinen sääntely EU:n jäsenvaltioissa, Holmberg katsoo.

Share: