Graafinen teollisuus edelläkävijä kiertotaloudessa

18.6.2018 11:50Uutiset » Toimiala
Heidelberg Gallus hydridi etikettipainokone. Kuva: Reino Lantto.

Graafinen teollisuus on kiertotalouden edelläkävijä. Paperin kierrätysaste on korkea ja painoalan hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet selvästi tehdasteollisuutta nopeammin.

– Kiertotalouden välttämättömyys ymmärretään tänä päivänä yhä selkeämmin niin Suomessa, Euroopassa kuin maailmallakin. Paino- ja paperiteollisuudessa ajattelu on ollut tuttua jo vuosikymmenten ajan, sanoo Graafinen Teollisuus ry:n uusi liittojohtaja Elias Erämaja.

Painotuotteiden materiaalilla paperilla on Suomessa erittäin pitkät kierrätysperinteet. Paperin kierrättäminen aloitettiin jo 1920-luvulla, ja tänä päivänä noin 85 prosenttia kotikeräyspaperista päätyy uusiokäyttöön. Globaalista paperinkuidun tarjonnasta jo yli puolet tulee kierrätetystä materiaalista, ja se onkin kaikkein kierrätetyin raaka-aine maailmassa.

Kierrätetty paperi pystyy tuottamaan lisäarvoa talouteen viidestä seitsemään kertaan, kunnes sen kuidut ovat pilkkoutuneet uusiokäyttöä varten liian pieniksi. Myös kierrätysprosessissa syntyvää lietettä on mahdollista käyttää lisäaineena esimerkiksi sementtirakenteiden ominaisuuksien parantamiseksi ja käyttöiän lisäämiseksi.

– Paperinkierrätyksen lisäksi ympäristöajattelu on juurtunut syvälle painotoimialan käytäntöihin, mikä näkyy hiilijalanjäljen pienentymisenä, Erämaja sanoo.

Tilastokeskus tarjoaa tietoja ilmastopäästöistä vuosilta 2008 – 2015. Tuona aikana painoalan hiilidioksidipäästöt ovat pudonneet 58 prosenttia, kun alan tuotantomäärät ovat vastaavana aikana pudonneet 34 prosenttia. Kun hiilipäästöjä tarkastellaan euroa kohden, ovat päästöt pienentyneet selvästi tehdasteollisuutta nopeammin. Painoalan tuotannon hiilijalanjälki euroa kohden oli vuonna 2015 jo yli kaksikymmentä kertaa pienempi kuin tehdasteollisuudessa.

Share: