Elintarvikepakkausten säätelystä opas painajille

27.5.2021 08:11Uutiset » Pakkaukset
Elintarvikepakkaukset olivat vahvasti esillä Pactec-messuilla 2020. Kuva: Messukeskus.

Eurooppalaiset painoteollisuuden järjestöt Intergraf ja FTA ovat julkaisseet oppaan elintarvikepakkausten säätelystä. Uusi opas on tarkoitettu avuksi pakkauksia painaville sekä valmistaville yrityksille ja antaa ohjeita siitä, mitä elintarvikepakkauksilta vaaditaan.

Opas kertoo mitä lainsäädäntöä sovelletaan elintarvikepakkauksiin ja mitä elintarvikepakkauksia painavilta yrityksiltä vaaditaan. Opasta tulisi tiedotteen mukaan pitää parhaiden käytäntöjen perusohjeena, jota kaikkien painajien on syytä noudattaa.

Ohjeissa on muistilista, jonka avulla voi varmistaa, että kaikki tarvittavat toimenpiteet on tehty ja elintarvikkeiden saastumisen vaara on minimoitu. Pakkausten valmistajien työtä vaikeuttaa se, että kaikille pakkausmateriaaleille ei ole EU:n tasolla harmonisoitua lainsäädäntöä. EU selvittää parhaillaan kaikkea tätä koskevaa säätelyä, ja tavoitteena on uuden lainsäädännön esitteleminen vuonna 2022.

Intergraf teki oppaan yhdessä fleksopainajia edustavan FTA:n kanssa.

Ilmaiseksi ladattavissa oleva opas on nimeltään Intergraf and FTA Europe Guide to Applying Food Contact Materials Legislation.

Share: