Print&Media-lehden yleiset tilausehdot

 

1) Tilausmuodot

Lehtitilauksen voi tehdä kestotilauksena tai määräaikaisena. Kestotilaus jatkuu automaattisesti, ellei sitä irtisanota ennen tilausjakson loppua. Määräaikainen tilaus on voimassa määräajan, eikä sitä voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Määräaikainen tilaus päättyy tilausjakson loputtua automaattisesti. Print&Media-lehteä on mahdollista tilata joko paperilehtenä, digitaalisena näköislehtenä tai yhdistelmätilauksena (Premium-tilaus).

Painettu lehti

  • Kestotilaus (jatkuva tilaus, 8 lehteä/vuosi) jatkuu toistaiseksi voimassa olevana tilauksena, ellei sitä irtisanota ennen tilausjakson loppua. Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat jaksot hyvissä ajoin ennen seuraavaa alkavaa tilausjaksoa.
  • Premium-tilaus (kestotilaus + digitaalisen lehtiarkiston lukuoikeus) jatkuu toistaiseksi voimassa olevana tilauksena, ellei sitä irtisanota ennen tilausjakson loppua. Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat jaksot hyvissä ajoin ennen seuraavaa alkavaa tilausjaksoa. Premium-tilaus sisältää painetun lehden lisäksi lukuoikeuden digitaaliseen lehtiarkistoon, josta löytyvät kaikki vuodesta 2011 eteenpäin julkaistujen Print&Media-lehtien näköislehdet.
  • Määräaikainen tilaus on voimassa 12 kk (8 numeroa) ja päättyy automaattisesti tilausjakson lopussa. Jakson jälkeen tilaajalle tarjotaan mahdollisuutta jatkaa lehden tilausta edullisempana kestotilauksena.
  • Koetilaus (4 numeroa) on määräaikainen tilaus ja päättyy neljän toimitetun numeron jälkeen. Jakson jälkeen tilaajalle tarjotaan mahdollisuutta jatkaa lehden tilausta edullisempana kestotilauksena.
  • Opiskelijan kestotilaus (jatkuva tilaus, 8 lehteä/vuosi) jatkuu toistaiseksi voimassa olevana tilauksena, ellei sitä irtisanota ennen tilausjakson loppua. Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat jaksot hyvissä ajoin ennen seuraavaa alkavaa tilausjaksoa. Opiskelijatilauksen yhteydessä kysytään opiskelijakortin numeroa. Opiskelijatilausoikeus päättyy kun opiskelija ei ole enää oikeutettu opiskelijakorttiin.
  • Yrityspaketti (jatkuva tilaus, 8 lehteä/vuosi). Yrityspaketti mahdollistaa yritykselle useamman lehden tilauksen edulliseen kestotilaushintaan. Yrityspaketteja on tarjolla 2, 3, 4, 5 lehden tai sitä suuremmille tilauksille. Yrityspakettitilaus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana tilauksena, ellei sitä irtisanota ennen tilausjakson loppua. Uusi kestotilaus laskutetaan laskutusjakson alussa ja seuraavat jaksot hyvissä ajoin ennen seuraavaa alkavaa tilausjaksoa. Mitä suuremman paketin tilaa, sitä enemmän säästää. Mikäli yritykseen tulee henkilövaihdoksia, ovat lehtien vastaanottajien nimet vaihdettavissa yrityspakettiin kun siihen on tarve.

Digilehti

  • Digilehden irtonumero on yksittäinen lehden numero, jonka voi lukea näköislehtenä lehtiluukku.fi-palvelussa.
  • Määräaikainen digilehden tilaus (8 numeroa) on voimassa 12 kk ja päättyy automaattisesti tilausjakson lopussa. Näköislehti on luettavissa lehtiluukku.fi-palvelussa.

 

2) Osoitteenmuutokset

Lehtitilauksiin liittyvät osoitteenmuutokset tehdään Print&Media-lehden verkkosivujen kautta osoitteessa https://pmlehti.fi/tilaukset/osoitteenmuutos/ tai kirjallisesti osoitteeseen tilaukset@pmlehti.fi

 

3) Tilauksen irtisanominen

Tilauksen irtisanomisilmoituksen voi tehdä Print&Media-lehden verkkosivujen kautta osoitteessa https://pmlehti.fi/tilaukset/peruutus/ tai kirjallisesti osoitteeseen tilaukset@pmlehti.fi

 

4) Tilausvahvistus

Uuden tilauksen ensimmäinen lasku pitää sisällään tilausvahvistuksen, josta käy ilmi tilausjakso ja -hinta. Verkon kautta tehty lehtitilauksesta lähetetään automaattinen kuittaus tilauksen vastaanottamisesta tilaajan sähköpostiosoitteeseen.

 

5) Tilaushintojen ja tilausehtojen muuttaminen

Print&Media Publishingilla on oikeus muuttaa olemassa olevia tilaushintoja ja –ehtoja. Muutokset tulevat voimaan vasta uuden tilauskauden alussa. Hintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle seuraavan laskun yhteydessä. Tilaajalla on oikeus irtisanoa tilauksensa hinnanmuutoksista tai muista syistä johtuen ilmoittamalla siitä laskun eräpäivään mennessä osoitteeseen tilaukset@pmlehti.fi

 

6) Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä sekä reklamointi

Mikäli lehti jää toimittamatta asiakkaalle, on asiakkaan reklamoitava siitä osoitteeseen tilaukset@pmlehti.fi saadakseen uuden lehden. Force majeure –tapauksissa (esim. lakko, tuotteen tuhoutuminen yms.) Print&Media Publishing pidättää oikeuden toimittaa lehden myöhässä tai toimittaa vähintään näköislehti tilaajalle.

Print&Media Publishing ei vastaa painojäljessä esiintyvistä laatuvirheistä.

 

6) Etämyynti

Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain perusteella ilmoittamalla siitä kirjallisesti osoitteeseen tilaukset@pmlehti.fi 14 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta.

 

7) Laskutus ja maksutavat

Tilaaja on velvollinen maksamaan lehtitilauksensa eräpäivään mennessä. Maksu lähetetään paperilaskuna tilaajan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Print&Media Publishingilla on oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat perimiskustannukset.

Digitilausten laskutuksesta vastaa lehtiluukku.fi-palvelu.

 

8) Tietosuoja

Print&Media Publishing käsittelee henkilötietoja tietosuojalausekkeen ja lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojalausekkeen löydät täältä.

 

Asiakaspalvelu: 040 738 9281 (Jarkko Hakola) tai 050 360 4461 (Piia Harjula).

Share: