Tietosuojalauseke Print&Media Publishing Oy

1) Rekisterinpitäjä

Print&Media Publishing Oy (Y-tunnus: 2553881-9)
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Puh. 040 738 9281
info@pmlehti.fi

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jarkko Hakola, puh. 040 738 9281, jarkko.hakola@pmlehti.fi
Eteläranta 10, 00130 Helsinki

3) Rekistereiden nimet

Print&Media Publishing Oy:n myynti-, lehtitilaus- , uutiskirje-, laskutus-, markkinointi- ja tapahtumarekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Lehtitilausten hallinnointiin ja markkinointiin: Lehden jakelu ja laskutus, lukijatutkimukset, suoramarkkinointi, asiakasviestintä (mm. kutsut tapahtumiin ja seminaareihin), tilausten käsittely, markkinointitoimenpiteet, asiakaspalvelu
 • Uutiskirjeen lähetykseen ja markkinointiin: Uutiskirjeen jakelu sähköisesti, asiakasviestintä (tiedottaminen tapahtumista ja seminaareista), markkinointitoimenpiteet, asiakaspalvelu
 • Myynnin tueksi: Mediamyynti, tapahtumamyynti, markkinointitoimenpiteet
 • Laskutusta varten: Laskutustoimenpiteet
 • Tapahtumajärjestelyjä varten: Tapahtumakohtainen, tapahtumista tiedottaminen, markkinointitoimenpiteet, asiakaspalvelu
 • Verkkosivujen lomakkeet: Verkkosivuilla tehtävä lehden tilaus sekä uutiskirjeen tilaus.

Henkilötietoja käytetään myös muihin tarvittaviin ja perusteltaviin toimenpiteisiin tai välitetään yhteistyökumppaneille, jotka ovat osa Print&Media Publishing Oy:n liiketoimintaa ja käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun (esim. lehden painatus ja myyntityö).

5) Rekisterien tietosisältö

 • Lehtitilausrekisteri: Asiakasnumero, yrityksen nimi, yrityksen tyyppi, henkilön nimi, titteli, postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, lehden tilaustyyppi, laskutustiedot, mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, peruutustiedot, lukijatutkimustiedot
 • Uutiskirjerekisteri: Sähköpostiosoite, mahdollisesti nimi ja yrityksen nimi
 • Myyntirekisteri: Yrityksen nimi, henkilön nimi, yrityksen tyyppi,       titteli, sähköpostiosoite, puhelinnumerot, osoitetiedot, maatunnus, asiakkaan profiilitiedot
 • Laskutusrekisteri: Asiakasnumero, yrityksen nimi, yrityksen tyyppi, henkilön nimi, titteli, postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, lehden tilaustyyppi, laskutustiedot
 • Tapahtumarekisteri: Yrityksen nimi, yrityksen tyyppi, henkilön nimi, titteli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, maatunnus, markkinointikieltotiedot, mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
 • Verkkosivulomakkeiden kautta kerätyt tiedot: Tilauksen tyyppi, yrityksen nimi, henkilön nimi, titteli, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, opiskelijakortin numero sekä laskutustiedot

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot saadaan rekisteröidyltä henkilöltä itseltään lehden tilauksen yhteydessä, kilpailun tai arvonnan yhteydessä, tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä, lehden omista tilauskanavista, julkisista tai yksityisistä alaan kohdistuvista rekistereistä.

7) Evästeiden käyttö

Käytämme sivustolla Google Analytics -seurantaohjelmaa, joka hyödyntää evästeitä. Evästeiden käytöllä seuraamme muun muassa sivustomme kävijämääriä ja käyttäjien toimintaa sivustollamme.

Lisätietoja Google Analytics -seurantaohjelmasta ja evästeistä.

8) Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa Suomen viranomaisille lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10) Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia ja niihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät asiakastietojen käsittelyä. Tiedot sijaitsevat tietokannoissa, jotka on suojattu tarpeellisin toimin, mm. salasanoilla. Varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

11) Tarkastusoikeus

Rekisteröity henkilö voi halutessaan pyytää itsestään tallennetut tiedot sähköpostitse rekisterinpitäjältä jarkko.hakola@pmlehti.fi

12) Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Mikäli rekisteröity henkilö haluaa muuttaa, poistaa tai ilmoittaa virheellisestä tiedosta rekisterissä, on hänen otettava yhteyttä sähköpostitse rekisterinpitäjään jarkko.hakola@pmlehti.fi

13) Henkilötietojen säilyttäminen

Lehtilauksen peruuttaneiden henkilötietoja ja markkinointirekisteriä säilytetään 4 vuotta tilauksen peruuttamisen jälkeen, jonka jälkeen ne hävitetään rekisteristä.

14) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröity henkilö voi halutessaan pyytää henkilötietoja tarkastettavaksi, korjattavaksi tai poistettavaksi ottamalla yhteyttä sähköpostitse rekisterinpitäjään jarkko.hakola@pmlehti.fi
Voit perua uutiskirjeen tai muun sähköpostitse saamasi viestinnän käyttämällä viestissä olevaa peruutuslinkkiä.

 

 

 

 

 

Share: