Alma Median kannattavuus ennakoitua parempi

12.1.2021 14:30Uutiset » Toimiala
Kuva: Alma Media.

Alma Media Oyj antaa positiivisen tulosvaroituksen neljännen vuosineljänneksen ennakoitua paremman kannattavuuskehityksen vuoksi. odotettua parempaan kehitykseen ovat vaikuttaneet digimainonnan myynnin kasvu sekä rekrytointiliiketoiminnan liikevaihdon arvioitua pienempi lasku.

Pörssitiedotteen mukaan konsernin digitaalisten tilauspohjaisten sisältöjen myynnin hyvä kasvu on jatkunut myös viimeisellä vuosineljänneksellä. Markkinapaikkaliiketoiminnassa kilpailutuspalveluiden ja asumisen palveluiden liikevaihdot ovat kasvaneet vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Uuden ohjeistuksen mukaan Alma Media arvioi kuitenkin jatkuvien toimintojen vuoden 2020 liikevaihdon laskevan selvästi ja oikaistun liikevoiton laskevan vuoden 2019 tasosta. Vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 250,2 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 49,4 milj. euroa.

Keskisuomalainen parantaa tulostaan

Myös Keskisuomalainen Oyj on julkaissut päivitetyn tulosennusteen. Keskisuomalainen odottaa tilikauden 2020 tuloksen paranevan merkittävästi 30.12.2020 julkistetun Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiön Arena Partners Oy:n tekemän osakekaupan ja siitä tulevan myyntivoiton seurauksena. Arena Partners Oy:stä tulevan osakkuusyhtiötuloksen vaikutus Keskisuomalainen Oyj:n tilikauden 2020 tulokseen on arviolta noin 15 miljoonaa euroa. Muilta osin konserni pitää näkymänsä 23.10.2020 julkaistun mukaisina.

Keskisuomalainen-konsernin sisältötuotteiden kysyntä on ollut vahvalla tasolla. Vuonna 2020 liikevaihtoa laskee vallitsevan koronaviruspandemian vaikutukset Suomen mainosmarkkinaan. Merkittävien tehostamistoimien ansiosta vuonna 2020 toisen puolivuotiskauden liikevoiton odotetaan kuitenkin olevan olennaisesti ensimmäisen puolivuotiskauden liikevoittoa parempi.

Share: