UPM panostaa lisää tarrapaperien tuotantoon

26.4.2018 15:42Uutiset » Tuotteet ja palvelut
UPM:n Changshun paperitehdas. Kuva: UPM.

UPM uskoo erikoispaperien kysynnän globaaliin kasvuun ja investoi 149 miljoonaa euroa tarrapaperien tuotannon lisäämiseen Saksassa ja Kiinassa.

UPM kertoo olevansa maailman johtava tarrapaperivalmistaja. Yritys odottaa vakaan kasvun jatkuvan kaikilla markkinoilla suotuisan talouskasvun ansiosta. Myös tarrat, pakkaukset ja verkkokauppa sekä lääke- ja hygieniatuotteiden sovellukset luovat voimakasta kysynnän kasvua erikoispapereille.

Vahvistaakseen asemaansa UPM uudistaa paperikone 2:n Nordlandin tehtaalla Dörpenissä, Saksassa, ja muuntaa sen hienopaperituotannosta glassiinituotantoon. Koneeseen asennetaan uusi viimeistely-yksikkö. Tuotanto käynnistyy vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä. Suunniteltu kapasiteetti uudistuksen jälkeen on 110 000 tonnia glassiinia (irrokepaperia) vuodessa.

Nordlandin kokonaisinvestointi on 116 miljoonaa euroa. PK2:n hienopaperituotanto Nordlandissa jatkuu vuoden 2019 kolmannelle vuosineljännekselle. Käynnistysvaiheessa kone valmistaa sekä glassiinia että hienopaperia.

UPM on päättänyt lisätä irrokepapereiden tuotantokapasiteettia myös UPM Changshun tehtaalla Kiinassa. Changshun paperikone 3:n onnistuneen käyttöönoton jälkeen UPM on vahvistanut asemaansa Aasian tarrapaperisegmentissä. Kun paperikone 3:lle asennettava toinen superkalanteri on käytössä vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, tehtaan glassiinipaperin kapasiteetti nousee yli 40 000 tonnilla vuodessa. Changshun investoinnin kokonaiskustannus on 33 miljoonaa euroa.

– Näemme voimakasta kasvua kaikissa markkinasegmenteissä ja olemme sitoutuneet olemaan tässä kasvussa mukana. Suunnitellut Nordlandin ja Changshun investoinnit sekä aiemmin ilmoitettu kalanteri-investointi Jämsänkosken tehtaalle vahvistavat asiakkaidemme luottamusta globaaliin kasvuun irrokepaperisovelluksissa. Suunnitellut asennukset mahdollistavat myös tuotantomme erikoistumisen. Lisäksi toimintatehokkuutemme ja toimitusvarmuutemme paranevat, sanoo UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Bernd Eikens.

UPM:llä on myös merkittävä sisäinen käyttäjä erikoispapereille. Raflatac on maailman suurimpia etikettimateriaalien valmistajia.

Share: