Koronakysely selvitti viruksen vaikutuksia graafisen alan yrityksiin

9.4.2020 17:13Uutiset » Toimiala
Koronaviruksen vaikutukset ovat vielä monelle yritykselle suuri kysymysmerkki. Selvää kuitenkin on, että negatiivisia vaikutuksia tulee olemaan valtaosassa yrityksiä, myös graafisen toimialan yrityksissä.

Print&Media ja Graafinen Teollisuus ry toteuttivat graafisen alan tuotantoyrityksille koronakyselyn 2.–9. huhtikuuta, jolla haluttiin selvittää koronaviruksen vaikutuksia yritysten toimintaan. 48 prosenttia vastaajayrityksistä on jo lomauttanut ja 31 % tulee lähiviikkoina lomauttamaan henkilöstöään. Vajaa 13 prosenttia on kyselyn mukaan vaarassa ajautua konkurssiin. Tästä huolimatta yrityksissä on vahva yhteishenki, sillä 91 % yrityksistä yhteishenki oli melko tai erittäin hyvä, eikä yhdessäkään yrityksessä yhteishenkeä mielletty huonoksi.

Kyselyyn vastanneista 78 yrityksestä vain yhdessä on todettu positiivinen koronavirus. Hallituksen toimet, kuten tuet, rahoitus, lomautusten nopeutus, jakavat mielipiteitä yrityksissä. Yhteensä 55 prosenttia vastasi, että toimet helpottavat tilannetta paljon tai hieman. Vastaamista esimerkiksi rahoituksen ja tukien suhteen vaikeuttaa kuitenkin se, että vielä ei täysin tiedetä saako vastaajayritys tukea ja/tai rahoitusta, vaikka niitä olisi jo haettu.

Koronakyselyn keskeisiä tuloksia

Koronakyselyyn vastasi 78 graafisen alan yritysjohtajaa. Kyselyn vastausaika oli yksi viikko (2.–9.4.2020). Vastauksia ei ole painotettu yritysten koon mukaan, eli tuloksia ei voi suoraan yleistää koskemaan koko toimialaa.

  • 81 prosenttia arvioi, että korona heikentää yrityksen taloudellista tilannetta melko tai erittäin paljon. Lähes puolet vastaajista (46 %) kertoi koronan heikentävän yritystoimintaa erittäin paljon.
  • 48 prosenttia yrityksistä oli jo lomauttanut henkilöstöä ja 31 prosenttia aikoi lomauttaa henkilöstöä lähiviikkoina. Vain viidenneksellä yrityksistä lomautukset eivät olleet ainakaan toistaiseksi näköpiirissä.
  • Irtisanomisiin koronakriisin vuoksi oli joutunut 4 prosenttia yrityksistä ja 12 prosenttia yrityksistä vastasi irtisanovansa henkilöstöä lähiviikkoina.
  • Vastaajayrityksistä vain 1 prosentti arvioi yritystoiminnan loppuvan kuluvan vuoden aikana, mutta jopa 12 prosenttia yrityksistä arvioi yrityksen olevan vaarassa ajautua konkurssiin.
  • Yhteishenki yrityksissä on olosuhteisiin nähden erittäin hyvä. 91 % yrityksistä yhteishenki oli melko tai erittäin hyvä, eikä yhdessäkään yrityksessä yhteishenkeä mielletty huonoksi.
  • Puolet vastaajista arvioi hallituksen toimenpiteiden helpottavan yrityksen tilannetta hieman. 31 prosenttia ei uskonut toimenpiteiden vaikuttavuuteen. Lainaa ei koettu aidoksi ratkaisuksi ongelmiin, vaan monessa vastauksessa korostui suoran tuen tarve kriisistä selviämiseksi.
    Uutisen lopussa kuvaajia kyselyn tuloksista.

– Koronakriisin vaikutukset ulottuvat painotoimialalle pitkälti samalla tavoin kuin koko elinkeinoelämään. Ennenkokematon talouden äkkipysähdys on ajanut yrityksiä lomautuksiin ja likviditeettiongelmiin. Kriisin kestosta sekä yritysten taseiden kunnosta riippuen, myös merkittävä osa painoalan yrityksistä on vaarassa ajautua koronakriisin seurauksena konkurssiin. Kriisin vaikutukset painoyrityksiin ovat kuitenkin hyvin erilaisia yrityksen erikoistumisesta riippuen. Esimerkiksi markkinointi- ja messumateriaalien tilaukset ovat pysähtyneet kuin seinään, mutta sen sijaan vaikkapa päivittäistavarakaupan pakkauspainatuksen kysyntä on väliaikaisesti jopa kasvanut, kertoo Graafinen Teollisuus ry:n johtaja Elias Erämaja.

– Vaikka kyselyn tulokset osoittavat kuinka vakavasta tilanteesta on kyse myös painoyrityksille, oli kyselyn tuloksista ilahduttavaa havaita kuinka hyvin yrityksissä puhalletaan kriisin keskellä yhteen hiileen. Ilahduttavaa on niin ikään ollut huomata, miten painoyritykset ovat osoittaneet ketteryyttään uuden tilanteen edessä. Jo nopeasti kriisin alettua kauppojen lattioille alkoi ilmestyä erilaisia turvavälistä kertovia lattiateippauksia ja kassojen suojapleksejä. Ja nyt muutama viikko myöhemmin moni yritys on muuttanut tuotantoaan suojavarusteisiin, joiden kysyntä on erittäin suurta paitsi Suomessa, niin myös maailmalla (lue aiheeseen liittyvä uutinen). Näillä toimilla painoyritykset ovat luoneet uutta liiketoimintaa korvaamaan menetettyä kysyntää, mutta samalla painoala on osallistunut omalla merkittävällä panoksellaan koko yhteiskunnan hyvinvoinnin eteen, Erämaja kehuu.

Alla muutamia kuvaajia kyselyn tuloksista.

 

 

Print&Media-lehden toukokuun numero, joka ilmestyy 28.5., käsittelee tarkemmin koronaviruksen vaikutuksia graafisen viestinnän alaan.

Share: