Graafisen alan ammatit

Titteleitä ja tehtäviä on monia. Täältä löydät aakkostettuna Graafisen viestinnän ammattit.

A-G

AD/Art Director
Visuaalinen suunnittelija, ulkoasun suunnittelija, taittaja, mainonnan suunnittelija. Vastaa töiden ulkoasusta.

AD-assistentti
Usein Art directorin alaisena työskentelee häntä avustava graafinen suunnittelija, joita voidaan kutsua AD-assistentiksi tai tuotanto-AD:ksi. Tehtävänä on tyypillisesti lopullisen ulkoasun toteuttaminen AD:n luoman suunnitelman tai idean pohjalta.

Autoteippaaja
Tehtävänä on nimen mukaisesti teipata autoja. Autoteippaaja voi työskennellä asennusyrityksessä tai suoraan tulostustalossa.

Copywriter
Tekstisuunnittelija, joka vastaa teksteistä. Copyt työskentelevät pääasiassa mainostoimistoissa, mutta isoimpien organisaatioiden viestintäyksiköissä voi olla teksteihin erikoistuneita tiedottajia.

Digipainaja/Digipaino-operaattori
Henkilö, joka käyttää digitaalista painokonetta. Vastaa koneella tulostettavan painotuotteen laadusta ja osaa myös tehdä tarvittavat huoltotyöt.

Faktori (vanhentunut termi)
Kirjapainoalaan erikoistunut asiantuntija, joka työskentelee painoissa tai mainostoimistoissa.

Graafinen suunnittelija/Graafikko
Graafisen suunnittelijan tehtävänä on suunnitella tuotteen visuaalinen ulkoasu. Graafista suunnittelua tarvitaan kaikessa kuvallisessa viestinnässä, jota ovat esimerkiksi ilmoitukset ja muu mainonta, painotuotteet, sähköiset julkaisut, animaatiot, logot ja muut yritystunnukset, pakkaukset, kyltit, merkit ja opasteet. Graafisen suunnittelun elementtejä ovat värit, symbolit, teksti, typografia, muodot ja kuvat, materiaalit ja joskus myös liike.

H-N

Jälkikäsittelijä
Jälkikäsittelijöitä työskentelee kirjapainoissa ja painotaloissa painamisen jälkeisissä työvaiheissa, joissa tuote jalostetaan valmiiksi painotuotteeksi. Ammatissa on hallittava jälkikäsittelyn työmenetelmät sekä tunnettava painotuotteen valmistusprosessi.

Kirjainmuotoilija / Typografi
Typografia on tekstin ja kirjainten asettelua, jonka tarkoituksena on helpottaa viestin perillemenoa antamalla tekstille oikeanlainen visuaalinen muoto. Typografian tekijää sanotaan typografiksi ja erityisesti kirjainten suunnitteluun erikoistunutta sanotaan kirjainsuunnittelijaksi.

Kirjansitoja
Kirjansitoja sitoo käsityönä kirjan tai muun painotuotteen sekä tekee kannen ja toteuttaa ulkoasun. Tehtäviin kuuluu myös kirjojen korjausta sekä arvokirjojen ja vanhojen kirjojen entisöintiä. Kirjansitojia työskentelee pääasiassa kirjansitomoissa, monet yrittäjinä. Ammatissa tarvitaan kirjansidonnan menetelmien hallinnan lisäksi sorminäppäryyttä, huolellisuutta ja pitkäjännitteisyyttä.

Kirjatyöntekijä
Henkilö, joka työskentelee kirjan taitossa, painossa, sidonnassa tai muussa sen kaltaisessa kirjapainon tuotantotehtävässä.

Kustannustoimittaja
Kustannustoimittaja on usein kustantamossa työskentelevä henkilö, jonka tehtäviin kuuluu erilaisten kustannustuotteiden, kuten kirjojen toteutus ja suunnittelu. Kustannustoimittaja tekee yhteistyötä sekä tekijän, teknisen valmistuksen että markkinoinnin kanssa. Kirjailijalle luotettava kustannustoimittaja on tärkeä. Hän on usein ensimmäinen käsikirjoituksen ulkopuolinen lukija, ja hänen tehtävänsä on auttaa kirjailijaa parantamaan tekstiään.

Kuvankäsittelijä
Kuvankäsittelijä muokkaa kuvatiedostoja kuvankäsittelyohjelmalla tarpeeseen sopivaksi. Kuvankäsittelyllä kuvassa olevien pikselien määrää, väriä, kirkkautta ja sijaintia voidaan muuttaa. Kuvankäsittely voi vaihdella yksinkertaisesta kuvan valaistuksen parantamisesta kuvamanipulaatioihin. Kirjapainon kuvankäsittelijän ammattinimike on painopinnanvalmistaja.

Laminoija
Henkilö, jonka tehtävänä on laminoida painotuotteita. Kuuluu usein jälkikäsittelijän työhön.

Latoja (vanhentunut nimike)
Latojan ammatti on kadonnut. Latojan tehtävä oli kopioida valmis teksti metallikirjaimiksi, joitten avulla teksti voitiin painaa.

Lehdenjakaja
Jakaa lehtiä ja muita painotuotteita ihmisten ja yritysten osoitteisiin.

O-Ö

Offsetpainaja / Painaja
Painajan työ on tuotteiden, kuten sanoma- ja aikakauslehtien sekä kirjojen, painamista erilaisin painoteknisin menetelmin. Yleisin menetelmä on offsetpainaminen, jolloin painajaa voidaan kutsua offsetpainajaksi. Työnkuvaan kuuluu myös laadunvalvontaa sekä koneiden säätö- ja huoltotehtäviä. Ammatissa vaaditaan painotyön hallintaa sekä laatu- ja kustannustietoisuutta. Tehtävien hoito edellyttää myös hyvää värinäköä.

Painopinnanvalmistaja
Painopinnanvalmistaja tekee painamista edeltävät työvaiheet kirjapainossa tai painotalossa. Painopinnanvalmistaja voi työskennellä myös esimerkiksi toimituksessa, mainostoimistossa tai yrityksen markkinointiosastolla. Työt painottuvat tietokoneella tehtävään taittoon, kuvankäsittelyyn ja painopinnan valmistukseen. Ammatti edellyttää mm. painotyön ja painotuotteiden tuntemusta, laatutietoisuutta ja yhteistyötaitoja.

Postittaja
Hoitaa postin lähettämistä.

Prepress-työntekijä
Henkilö, joka valmistelee painotuotteet painovalmiiksi painamista varten. Työskentelee painotalon prepress-osastolla. Tehtävä vaatii ohjelmistojen osaamista, painotekniikan tuntemusta ja hyvää värisilmää.

Seripainaja
Silkki- eli seripaino on painomenetelmä, jossa väri painetaan kehykseen pingotetun seulakankaan läpi painopinnalle. Seripainaja hoitaa seripainokonetta, jossa väri siirtyy paperille tai muulle materiaalille hienosilmäisen seulan läpi.

Taittaja
Taittaja on henkilö, joka kokoaa muun muassa toimittajien teksteistä, ilmoituksista, mainoksista, valokuvista ja muusta kuvitusmateriaalista visuaalisen tuotteen, kuten ilmoituksen, esitteen, lehden tai kirjan. Taittajalta vaaditaan hyvää visuaalista silmää, tarkkuutta ja soveltamiskykyä.

Teippaaja
Tehtävänä on teipata erilaisia materiaaleja ja pintoja, kuten lattioita, ikkunoita ja autoja. Teippaaja voi työskennellä asennusyrityksessä tai suoraan tulostustalossa.

Tulostaja
Henkilö, joka käyttää työkseen digitaalista painokonetta tai suurkuvatulostinta.

Tuotannonsuunnittelija
Tuotannonsuunnittelijan tehtävänä on esimerkiksi painotalossa suunnitella painotyöt tehtäväksi oikeilla koneilla ja oikeaan aikaan. Vaatii tarkkuutta, laskentataitoja ja painotekniikan tuntemusta.

Lähteet: Wikipedia, Työmarkkinatori.fi

Share:
    Share: