UPM vahvistaa graafisten papereiden tarjontaansa

29.10.2020 13:01Uutiset » Tuotteet ja palvelut
Kymin paperitehtaan uusi arkkilinja tuottaa päällystettyjä ja päällystämättömiä graafisia hienopaperiarkkeja. Kuva: UPM.

Kouvolassa sijaitsevan UPM Kymin paperitehtaan neljännellä graafisten arkkien leikkurilinjalla käynnistyi tuotanto täysimääräisesti lokakuun lopussa. Uusi leikkurilinja vahvistaa UPM:n asemaa graafisten painoarkkien markkinoilla. Uudella linjalla pystytään vastaamaan nopeasti markkinoiden muuttuviin tarpeisiin.

– Investointi uusiin laitteisiin osoittaa, että hienopaperin tuotanto on edelleen tärkeä osa UPM:n toimintaa. Uusi graafisten arkkien leikkurilinja auttaa meitä vahvistamaan asemaamme markkinoilla ja lisäämään graafisten paperiarkkien tuotantoa. Investoinnin avulla voimme myös optimoida tuotantoamme Suomessa ja Saksassa sijaitsevan UPM Nordland Papierin välillä, sanoo Matti Laaksonen, tehtaanjohtaja, UPM Kymin ja Kaukaan paperitehtaat.

UPM Communication Papers pystyy uuden arkkilinjan avulla vastaamaan nopeasti paperiarkkimarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin tarjoamalla vahvoja, nopeita ja luotettavia palveluja, sanoo Patrick Trottmann, graafisten hienopaperiarkkien aluemyyntijohtaja, Eurooppa.

– Voimme tarjota täysin joustavasti korkealaatuisia graafisia papereita, joita asiakkaamme maailmanlaajuisesti odottavat UPM:ltä. Samalla investointi korostaa sitoutumistamme graafiseen paperiteollisuuteen.

Vuoden projekti onnistuneesti päätökseen

Folioarkkileikkurista, kuljettimista ja pakkauslinjasta koostuva tuotantolinja laajentaa paperin tuotannon aluetta UPM Kymillä. Uusi linja rakennettiin aikaisemmin paperivarastona toimineeseen tilaan, joka muokattiin juuri tätä tarkoitusta varten. Koronarajoituksista huolimatta projekti valmistui turvallisesti ja onnistuneesti. Linja käynnistyi 24. syyskuuta, ja koeajoja on tehty lokakuun ajan.

– Testit ovat olleet onnistuneita. Ensimmäinen lavallinen arkkeja lähetettiin asiakkaalle jo aivan ensimmäisenä käynnistyspäivänä, Laaksonen toteaa.

Share: