Suomalaiset haluavat viisipäiväistä jakelua

7.4.2016 08:52Uutiset » Tuotteet ja palvelut
Kuva Suomen Posti.
Kuva Suomen Posti.

Valtaosa suomalaisista pitää tärkeänä, että viisipäiväinen postinjakelu säilyy lain takaamana kansalaisten peruspalveluna koko maassa. Tällä kannalla on tuoreen mielipidetutkimuksen mukaan 86 prosenttia suomalaisista.

Sanomalehtien jakamista vähintään viitenä päivänä viikossa pitää tärkeänä 85 prosenttia vastaajista. Tulokset ovat tutkimuksesta, jonka IRO Research Oy teki maaliskuussa Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut postilain uudistuksen valmistelun, jossa arvioidaan muun muassa postin yleispalvelun laajuutta. Suomen nykyinen laki takaa EU-direktiivin edellyttämän viisipäiväisen postinkeräilyn ja -jakelun.

– Jakelun palvelutason säilyttäminen on mahdollista volyymien pienentyessäkin, kun jakelua kehitetään erilaisia jakeluja yhdistämällä. Jakelupäivien karsiminen vaarantaisi kansalaisten tasaveroisen tiedonsaannin. Se heikentäisi lehdistön toimintaedellytyksiä ja suomalaisen demokratian toimivuutta, huomauttaa Sanomalehtien Liiton liittojohtaja Jukka Holmberg.

Joka seitsemäs suomalainen tahtoisi saada päiväpostinsa nykyistä useammin, joko seitsemänä tai kuutena päivänä viikossa. Joka neljännelle riittäisi vähemmän kuin nykyiset viisi postinjakopäivää. Sanomalehtiä tilaavissa talouksissa asuvista 75 prosenttia haluaa sanomalehden seitsemänä päivänä ja 89 prosenttia vähintään viitenä päivänä viikossa.

Share: