Pyrollpapille molemmat sertifikaatit

4.12.2009 01:00Uutiset » Tuotteet ja palvelut

Pyroll-konserniin kuuluvan paperitukkurin Pyrollpap Oy:n toiminta on sertifioitu PEFC- ja FSC-standardien mukaisesti. Sertifiointi osoittaa Pyrollpapin täyttävän puun alkuperäketjun (Chain of Custody, CoC) hallintaa koskevien standardien vaatimukset ja tuotteiden raaka-aineiden olevan peräisin näiden standardien mukaisesti hoidetuista metsistä.

Sertifiointi varmistaa, että nämä tuotteet eivät missään toimitusketjun vaiheessa pääse sekaantumaan sertifioimattomien tuotteiden kanssa. CoC edellyttää yksityiskohtaista dokumentointia kaikista ostoista ja myynneistä, jotta sertifioidut tuotteet voidaan jäljittää luotettavasti alkulähteisiin saakka.

FSC-sertifioinnin Pyrollpapille on myöntänyt sveitsiläinen sertifiointilaitos SQS ja PEFC-sertifioinnin Inspecta Sertifiointi Oy. Sertifioinnit kattavat Pyrollpapin markkinoimien sertifioitujen paperi- ja kartonkituotteiden hankinnan, jalostuksen, varastoinnin, myynnin, markkinoinnin ja jakelun.

Sertifioidut tuotteet ovat graafisia papereita ja kartonkeja, pakkauskartonkeja ja pahveja. Sertifioinnin myötä suuri osa Pyrollpapin myymistä papereista ja kartongeista kuuluu Chain of Custody -järjestelmän piiriin. Sertifioituja tuotteita Pyrollpapille toimittavat maailman johtavat paperin ja kartongin valmistajat.

Pyrollpapin mukaan asiakkaat ovat yhä enenevässä määrin kiinnostuneita siitä, että heidän ostamansa paperi- ja kartonkituotteet ovat koko toimitusketjun osalta ympäristön kannalta kestävällä pohjalla. Tämä tukee myös heidän omia ympäristötavoitteitaan ja sertifiointijärjestelmiään.

Linkki: www.pyrollpap.fi

Share: