Posti laajentaa sanomalehtien varhaisjakeluaan

20.6.2019 09:29Uutiset » Tuotteet ja palvelut
Postin varhaisjakelussa työskentelee nyt noin 2 300 jakajaa. Kuva: Posti.

Alma Median varhaisjakelutoiminnot Pirkanmaalla ja Satakunnassa siirtyvät liiketoimintakaupassa Postille suunnitellusti 1.1.2020. Jakeluiden siirtyminen Postille on tiedotteen mukaan merkittävä jakelualaa uudistava ratkaisu, jonka tavoitteena on tehostaa lehtien jakelua ja pidentää tilattujen sanomalehtien elinkaarta.

Posti Oy ja Alma Mediaan kuuluvat Alma Media Kustannus Oy ja Alma Manu Oy ovat sopineet 20.6.2019 liiketoimintakaupasta ja jakelupalvelusopimuksesta, jolla Alma Manu Oy:n jakamien Alma Media Kustannus Oy:n julkaisemien lehtien varhaisjakelu siirtyy Postille suunnitellusti 1.1.2020 lähtien.

Järjestelyn piiriin eivät kuulu lehtikuljetukset, ostettu jakelupalvelu ja ulkoinen jakelu, joiden järjestäminen jää Alma Manu Oy:n tehtäväksi. Alma Manun jakelu kattaa nykyisin noin 90 % Pirkanmaan ja Satakunnan alueiden kotitalouksista.

Postin lehtipalveluista vastaava johtaja Risto Savikko on hyvin tyytyväinen liiketoimintakauppaan, jota hän pitää jakelumarkkinan tulevaisuutta vahvistavana ratkaisuna ja samalla vastauksena jakelualalle vaadituille uudistuksille.

– Uskomme, että jakelutoimintaa tehostamalla voidaan pidentää tilatun paperilehden elinkaarta mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Tämä ratkaisu mahdollistaa koko jakelutoiminnan tehokkaamman kehittämisen Pirkanmaalla ja Satakunnassa ja turvaa asiakkaille laadukkaan varhaisjakelupalvelun, korostaa Savikko.

Sanomalehtien jakelu haasteellista

Savikon mukaan viestinnän nopea sähköistyminen ja volyymilaskusta johtuva jakelun yksikkökustannusten nousu ovat tehneet sanomalehtien jakelusta erittäin haasteellisen kaikille jakeluyhtiöille. Posti on kuitenkin sitoutunut varhaisjakeluun.

– Postin strategiana on pysyä vahvasti mukana lehtijakelussa. Alma Median lehtijakelun tulo Postin hoidettavaksi osoittaa, että Posti kykenee hoitamaan varhaisjakelun kilpailukykyisesti, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti, sanoo Savikko.

Alma Manun varhaisjakelun noin 800 työntekijää siirtyvät vanhoina työntekijöinä Posti Palvelut Oy:n palvelukseen. Muutoksella ei ole vaikutusta Postin muuhun varhaisjakelupalveluun tai -henkilöstöön.
Posti hoitaa nykyisin varhaisjakelua pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla, Kaakkois-Suomessa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Tällä hetkellä Postin varhaisjakelussa työskentelee noin 2 300 jakajaa.

Share: